Zmiany na rynku polis bankowych. Dotyczą m.in. zasad pobierania opłat przez banki i informowania o tym produkcie

0
rp_e57f40f36c_1725129216-czublun-bancassurance-ok.png

CEO Magazyn Polska

Wejście w życie Rekomendacji U, przyjętej wczoraj przez Komisję Nadzoru Finansowego, doprowadzi do zmian na rynku ubezpieczeń oferowanych przez banki. Będą one dotyczyć m.in. zasad pobierania wynagrodzeń przez banki oraz sposobu informowania klienta o tym produkcie. Pewne utrudnienia z tym związane mogą doprowadzić do odejścia niektórych podmiotów od tego segmentu rynku, jednak zmiany te nie powinny zagrozić istnieniu rynku bancassurance.

Wprowadzenie długo zapowiadanej rekomendacji przez wielu uważane było za kres funkcjonowania usługi. Zdaniem Piotra Czubluna, radcy prawnego i partnera w kancelarii Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych, nowe regulacje zmienią rynek, ale go nie zagrożą jego istnieniu.

Z całą pewnością bancassurance na rynku pozostanie, bo to jest dobra oferta dla wielu klientów – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Piotr Czublun. – Na pewno rynek bardzo się zmieni w zakresie informowania klientów, podejścia do tego, czym jest produkt ubezpieczeniowy oferowany w strukturach banków. Jestem jednak spokojny, że mimo zmian rynek bancassurance pozostanie i będzie się nadal rozwijał.

Celem przyjętej przez KNF Rekomendacji U jest poprawa standardów oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych, a także ustalenie zasad współpracy między bankami a towarzystwami ubezpieczeniowymi. Ogłoszona wczoraj przez KNF wersja uwzględnia uwagi przedstawicieli zarówno branży bankowej i ubezpieczeniowej, jak i przedstawicieli klientów – głównie organizacji konsumenckich.

Zgodnie z jedną ze zmian wynagrodzenie banku oferującego produkt ubezpieczeniowy powinno być ustalane przy uwzględnieniu wysokości kosztów ponoszonych przez bank.  

Zgodnie z rekomendacją bank ma jedynie pobrać od klienta ekwiwalent kosztów, jakie ponosi w związku z oferowaniem ubezpieczenia – mówi Czublun. – Oznaczałoby to, że nie może na tym zarabiać. Pamiętajmy jednak, że jest cały szereg innych czynności, które bank może wykonywać na rzecz klienta, zakładu ubezpieczeń bądź innego pośrednika. Czynności te nie stanowią pośrednictwa, pomimo że mają związek z ubezpieczeniem. Sądzę, że jest szansa, by banki nadal zarabiały w tym obszarze – dodaje.  

Czytaj również:  IP BOX – kolejne „pozytywne” orzeczenie

KNF rekomenduje, że banki powinny tak prowadzić działalność w tym zakresie, żeby nie występował konflikt interesów, czyli aby bank nie występował jednocześnie jako ubezpieczający i pośrednik ubezpieczonego.

Rekomendacja zwiększy też zakres informacji, które od banku powinien otrzymać klient.

–  Informacji tych będzie więcej – począwszy od wiadomości o prawach i obowiązkach klienta, przez informacje o umowie ubezpieczenia i ogólnych warunkach ubezpieczenia – zauważa partner w Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych. – Na bankach spocznie także obowiązek wydawania tzw. karty produktu, a więc informacji o zakresie akceptowanej przez bank ochrony ubezpieczeniowej.  

Zdaniem Czubluna nadmiar informacji może być dla klientów niezrozumiały.

Klienci z całą pewnością nie przyswoją takiej liczby wiadomości. Wydaje się to być wylanie dziecka z kąpielą – twierdzi Czublun.

Rekomendacja dotyka także obszarów, które będą wymagały zmian w systemach informatycznych. Zdaniem rozmówcy Newserii Biznes doprowadzić może nie tylko do zmian technicznych, lecz także do zmian w modelu oferowania ubezpieczenia.

– Wiele banków dzisiaj oferuje produkty w modelu grupowym – mówi Czublun. – Tymczasem może warto rozważyć przejście na model agencyjny, w ramach którego bank stanie się agentem i będzie działał jako agent oferujący produkty indywidualne

Tym bardziej że według zaleceń KNF bank powinien zapewnić swobodę wyboru przez klienta zakładu ubezpieczeń, z którego usług chce skorzystać.

KNF oczekuje, że Rekomendacja U zostanie wprowadzona przez banki najpóźniej do końca marca 2015 r.