Zmiany na stanowiskach redaktorów naczelnych w Polska Press Grupie

polska press

Piotr Kotomski, dotychczas pełniący rolę redaktora naczelnego serwisu I.PL, opuszcza swoje stanowisko oraz kończy współpracę ze spółką PL24, będącą częścią Polska Press. Jego obowiązki przejmuje Wojciech Rogacin, który równolegle sprawuje funkcję redaktora naczelnego dziennika „Polska Metropolia Warszawska”. Taki podwójny zakres obowiązków Rogacina podkreśla jego znaczącą rolę w strukturze grupy oraz jej zaufanie do jego umiejętności redakcyjnych i zarządczych.

Z kolei Marcin Habel rezygnuje z roli redaktora naczelnego w przypadku trzech ważnych dzienników regionalnych: „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski”, „Nowości – Dziennik Toruński”. Jego odejście z Polska Press otwiera drogę dla Alicji Polewskiej-Matusewicz, która do tej pory pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego. Polewska-Matusewicz zostaje mianowana pełniącą obowiązki redaktora naczelnego wspomnianych tytułów, co stanowi świadectwo jej profesjonalizmu i doświadczenia w branży.