Zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

0

Komisja Nadzoru Finansowego na wtorkowym posiedzeniu w dniu 14 marca 2017 r. udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., polegającej na odwołaniu ze stanowiska Prezesa Zarządu GPW S.A. Pani Małgorzaty Zaleskiej.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., polegającej na powołaniu w skład Zarządu GPW S.A. Pana Jacka Fotka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW S.A.

Jednocześnie GPW S.A. informuje, że powyższe zmiany w składzie Zarządu Giełdy będą obowiązywały od dnia doręczenia Spółce decyzji KNF w przedmiotowym zakresie.

Czytaj również:  Dobre zakończenie doskonałego kwartału na rynkach akcyjnych