Zmiany w zarządzie i nowa strategia spółki Moonlit SA

gpw

Wraz z początkiem nowego roku spółka Moonlit SA rozpoczyna realizację działań naprawczych. Nowo powołany prezes Jakub Rozenek rozpoczął restrukturyzację spółki a pierwsze przychody za prace na zlecenie spółka zamierza otrzymać od Creative Forge Games SA w pierwszym kwartale 2023, natomiast finansowanie działalności w długim terminie mają zapewnić prace nad całymi grami zlecanymi przez wydawcę. 

O trudnościach finansowych spółka informowała już w maju zeszłego roku, następnie we wrześniu 2022 r. niespodziewanie zrezygnował z pełnienia funkcji dotychczasowy prezes, a po uruchomieniu w spółce działań naprawczych, w listopadzie 2022 r. rezygnację złożył drugi członek zarządu. Następnie działania pomocowe zostały rozpoczęte dzięki skoordynowanej pomocy ze strony kilku podmiotów: Playway SA, strategiczny inwestor sprzedał 15,5% z posiadanych 21,8% akcji z przeznaczeniem na pomoc spółce; część z współzałożycieli spółki tj. Maciej Siwek, Grzegorz Chyb, Piotr Gardeła, jak również były wiceprezes Maciej Kowalówka, sprzedali łącznie 7,7% akcji, częściowo w celu wsparcia działań naprawczych w spółce – dzięki tej sprzedaży m.in. do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zgodzili się oni na udzielenie pożyczek konwertowalnych na akcje w nowej emisji, przez co w krótkim czasie zasilili kasę spółki. Dodatkowo GMG Ltd. umorzył 60 tys. z 142 tys. EUR zobowiązań i zrezygnował z zabezpieczenia pożyczki na akcjach Moonlit umożliwiając emisję w ramach uchwalonego już kapitału docelowego w zamian przejmując prawa do Model Buildera. W połowie grudnia 2022 r. został powołany nowy prezes zarządu, który realizuje swój pomysł na strategiczne zmiany w Moonlit SA.

Skupiamy nasze działania na dwóch obszarach: pierwszym z nich jest pozyskanie niskobudżetowych małych projektów z rzadko eksplorowanej niszy, które możemy wdrożyć w okresie poniżej jedengo roku, przez co liczymy na szybkie pozyskanie przychodów z kilku projektów, a następnie udziału w zyskach ze sprzedaży tych gier. Drugi obszar to, ustabilizowanie sytuacji w spółce poprzez pozyskanie od wydawcy całej gry do realizacji na zlecenie. Z mojego doświadczenia wiem, że jest to do zrealizowania w kilka miesięcy, bo aktualnie jest zapotrzebowanie wśród wydawców na doświadczony zespół, który już zrealizował cały projekt, a my mamy za sobą wdrożenie Model Builder z wysokim współczynnikiem recenzji graczy na Steam (aktualnie 79%). Wydawcy oferują wdrożenie całego projektu, gwarantując finansowanie kosztów produkcji i późniejszy udział w zyskach ze sprzedaży gry oraz zapewniając marketing i sprzedaż gry” – mówi Jakub Rozenek, prezes Moonlit.

Dodatkowo spółka kontynuuje prace nad projektem High Definition Water System współfinansowanym przez GameInn, zmierzające do komercjalizacji produktu. Dalsze prace nad dodatkami do gry Model Builder będą realizowane na zlecenie GMG Ltd., natomiast wdrożenie Dog Trainer oraz rozwój Sector Sweep zostały wstrzymane.

Doświadczenie które zdobył Rozenek między innymi przy projektach: Ancient Space, Aircraft Carrier Survival, Stargate:TimeKeepers, Battleship Commander czy Ancient Arenas Charriots, daje realne szanse na poprawę sytuacji w Spółce.

– Zanim dołączyłem do Moonlit SA, poprzedni jednoosobowy zarząd rozpoczynając działania naprawcze dokonał znaczącego ograniczenia kosztów w firmie. Zatrudnienie zostało zredukowane tylko do najbardziej doświadczonych programistów, którzy zrealizują wszystkie niezbędne prace do rozliczenia dotacji z programu GameInn. Po pozyskaniu nowych projektów przeskaluje kadrowo firmę tak aby móc wykonać zlecane pracę lub całą grę. Pozyskanie kadry dla projektów, o których rozmawiamy z wydawcami, będzie umiarkowanie łatwo wykonalnym zadaniem, ponieważ aktualnie jest na rynku pracy dostępnych sporo utalentowanych twórców z branży gamedev” – dodaje prezes.