Zmiany w Zarządzie MPM

0

Z dniem 22.06.2015 r. Grzegorz Skibiński objął stanowisko Prezesa Zarządu MPM. Założyciel firmy i pełniący do tej pory tę funkcję, Piotr Płochocki zostaje przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Grzegorz Skibiński od początku swojej kariery zawodowej jest związany z branżą AGD. W strukturach firmy MPM, pracuje już ponad 26 lat. W tym czasie m.in. rozwijał sieć sprzedaży produktów, odpowiadał za strategię i ewaluację działań handlowych oraz współpracę z dystrybutorami sieci detalicznych.

Po prawie 30 latach zarządzania firmą, podjąłem decyzję o powierzeniu stanowiska Prezesa Zarządu mojemu wieloletniemu współpracownikowi Grzegorzowi Skibińskiemu. Do tej pory pełnił strategiczne stanowisko Dyrektora Handlowego i w dużej mierze przyczynił się do sukcesu biznesowego Spółki. Dlatego, ze spokojnym sumieniem oddaję stanowisko osobie, która doskonale zna firmę i będzie kontynuować wypracowaną do tej pory strategię zarządzania. Natomiast, ja zyskam czas na realizację nowych przedsięwzięć i wyzwań w ramach marek MPM. Poza nadzorowaniem działalności, zamierzam zająć się wprowadzaniem innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań biznesowych, zarówno w branży AGD, jak i hotelarskiej. W niedalekiej przyszłości będę także rozwijać zaplecze logistyczne firmy MPM agd S.A. oraz chcę zaangażować się w nowy projekt z branży medycznej. powiedział Piotr Płochocki.

Do nowego zarządu MPM dołączy także Wiesław Łakomski (ponad 30-letnie doświadczenie w branży AGD, w MPM od 2008 roku; Dyrektor ds. Rozwoju; odpowiedzialny za wdrożenie projektu poszerzenia oferty MPM o segment dużego sprzętu AGD; obecnie zajmuje się rozwojem tego segmentu oraz strategią eksportową firmy) oraz Grzegorz Nawrocki (z branżą AGD związany od 1995 roku, w MPM od roku 1998; Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, odpowiedzialny za relację z partnerami handlowymi sektora specjalistów oraz sieci międzynarodowych, zarządzanie zespołem handlowym).

Z Piotrem Płochockim ściśle współpracuję od 26 lat. Zawsze byliśmy zgodni w kwestii wizji rozwoju oferty produktowej i przyjętej strategii handlowej. Cenię pracę dotychczasowego Prezesa i zamierzam kontynuować wypracowany model zarządzania Spółką. Objęcie nowego stanowiska pozwoli zarówno mi, jak i Panu Płochockiemu zrealizować plany i cele związane z dalszym rozwojem MPM. – powiedział Grzegorz Skibiński.

Czytaj również:  Po decyzji RPP