6 zł dywidendy od K2 Holding, w planach zmiana nazwy

gpw

Wśród projektów uchwał na Walne Zgromadzenie znajduje się zmiana firmy spółki na Fabrity Holding S.A. w związku z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę łącznie 14,5 mln zł dywidendy, co oznacza 6 zł na akcję (2 zł zostało już zaliczkowo wypłacone w październiku).

– Bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy pozwala na to, aby za lata 2021-2022 do akcjonariuszy trafiło łącznie w formie dywidendy 12,4 zł na akcję, co oznacza około 35% kapitalizacji spółki z ostatnich dni. Rekordowe dywidendy mają oczywiście związek z transakcją sprzedaży chmurowej spółki Oktawave, ale również bieżąca działalność biznesowa Grupy tworzy potencjał wypłaty rosnących dywidend – wskazuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding.

Przegłosowanie przez akcjonariuszy obecnych podczas Walnego Zgromadzenia stosownej uchwały w sprawie wypłaty 6 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2022 oznaczałoby wypłatę jeszcze 4 zł na każdy walor K2 Holding, biorąc pod uwagę wypłaconą w październiku zeszłego roku zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2022. Proponowany harmonogram zakłada ustalenie prawa do dywidendy 4 lipca, a jej wypłatę 4 października.

Równocześnie zarząd proponuje akcjonariuszom zmianę firmy spółki na Fabrity Holding SA.

– Software house Fabrity to dzisiaj nasz motor rozwoju, największy i najbardziej zyskowny biznes. Dlatego zależy nam, aby nazwa całej grupy notowanej na GPW – a więc istotna z perspektywy inwestorskiej – odzwierciedlała dominującą już teraz rolę Fabrity w wynikach oraz strategiczne znaczenie biznesu software. Oczywiście, spółki marketingowe (K2 Create i K2 Precise) dalej funkcjonować będą pod szyldem K2 – znanym i cenionym w swojej branży. Nie planujemy żadnych dodatkowych „rebrandingów” – mówi Prezes Wujec.

Ponadto w środę Rada Nadzorcza K2 Holding powołała na nową trzyletnią kadencję Zarząd w niezmienionym składzie: Prezes Paweł Wujec, Wiceprezes Tomasz Burczyński, Wiceprezes Artur Piątek.