64 proc. specjalistów jest gotowych zmienić profesję wyłącznie ze względów finansowych

praca pracownik

Wysokość wynagrodzenia pozostaje głównym powodem rozważania odejścia z firmy, z czym zgodziło się blisko 60 proc. specjalistów biorących udział w tegorocznym badaniu Hays Poland. Jednak taka zmiana nie musi być jednoznaczna z przejściem do innej organizacji, oferującej lepsze warunki zatrudnienia. Może również oznaczać przebranżowienie i rozpoczęcie kariery w innym zawodzie. Jak wynika z badania Hays, na drugi wariant byłoby gotowych 64 proc. ankietowanych, jeśli zmiana profesji wiązałaby się z wyższym wynagrodzeniem.

Na satysfakcję z życia zawodowego składa się wiele różnorodnych kwestii. Z jednej strony jest to poczucie sprawczości i docenienia, relacje z bezpośrednim menedżerem oraz członkami zespołu, możliwość rozwoju oraz – potocznie mówiąc – przekonanie, że lubi się to, co się robi. Biorąc pod uwagę fakt, że praca to przede wszystkim źródło utrzymania i bezpieczeństwa finansowego, o satysfakcji w dużej mierze decydują jednak warunki zatrudnienia: zarobki, benefity pozapłacowe, rodzaj umowy i model pracy.

To właśnie te czynniki najczęściej odgrywają kluczową rolę w decyzjach zawodowych podejmowanych przez profesjonalistów. Brak zadowolenia z otrzymywanego wynagrodzenia może jednak prowadzić nie tylko do znalezienia pracy w innej organizacji, ale na podobnym stanowisku. Niejednokrotnie stanowi to motywację do wnikliwej analizy swojej dotychczasowej kariery oraz trendów na rynku pracy i podjęcia decyzji o zmianie wykonywanego zawodu.

Jak wynika z badania opisanego na łamach Raportu płacowego Hays 2023, specjaliści bardzo różnorodnie oceniają wpływ obecnej sytuacji gospodarczej na swoje perspektywy zawodowe w okresie najbliższych lat. W większości jednak wśród profesjonalistów bardzo silnie rysuje się niepewność wobec przyszłości. Obawy te mogą dotyczyć zarówno dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, jak i transformacji cyfrowej oraz dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Są to bowiem zmiany, które w rosnącym stopniu będą wpływać na popyt na określone profesje. Niektóre zawody z czasem zostaną wyeliminowane z rynku pracy, podczas gdy inne staną się wysoko pożądane, oferując bardzo atrakcyjne zarobki.

Zmiany na horyzoncie

Być może to właśnie z tych powodów, 64 proc. specjalistów deklaruje gotowość do przebranżowienia się, wyłącznie ze względu na lepsze perspektywy zarobkowe. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Hays Poland, przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2023 r. wśród blisko 1000 respondentów. Co więcej, 63 proc. z nich byłoby w stanie podjąć taką decyzję na przestrzeni roku, a niemal co piąty – w perspektywie dwóch lat.

Czy byłbyś gotowy przebranżowić się wyłącznie ze względu na perspektywę uzyskania wyższych zarobków?

Tak 64%
Nie 15%
Trudno powiedzieć 21%

Źródło: badanie Hays Poland, kwiecień-maj 2023

Wielu pracowników odczuwa obecnie skutki inflacji i nierzadko podejmuje odważne działania. Jak zauważa Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland, z tegorocznych badań Hays wynika, że niewiele ponad połowa profesjonalistów odczuwa satysfakcję ze swojej obecnej pracy.

Należy podkreślić, że chociaż na satysfakcję z życia zawodowego składa się wiele elementów, to finanse odgrywają w tym przypadku kluczową rolę. Pracownik zadowolony z pracy to pracownik dobrze wynagradzany i doceniany, który może się rozwijać i tym samym stopniowo zwiększać swoje ambicje. Jeśli ma poczucie, że zarabia zbyt mało, a do tego wykonuje profesję, która nie daje dobrych perspektyw zawodowych, to może rozważać inne opcje. Nie dziwi zatem fakt, że wielu specjalistów wykazuje się otwartością nie tylko na zmianę miejsca zatrudnienia, ale również na podjęcie pracy w nowym zawodzie lub sektorze, które już na starcie zaoferują wyższe zarobki – tłumaczy Agnieszka Kolenda.

Natomiast nie oznacza to, że wysokie wynagrodzenie będzie w stanie zadowolić pracowników na stałe. Badania Hays Poland pokazują, że dla pracowników, zaraz po zarobkach, duże znaczenie w pracy mają stabilność zatrudnienia, relacje z przełożonym i zespołem, a także pakiet świadczeń pozapłacowych. Z drugiej strony, zmieniając branżę, pracownicy mogą liczyć na zupełnie nowe doświadczenia i wyzwania zawodowe. Dla osób, które cenią sobie systematyczny rozwój, może stanowić to dodatkową motywację.

Warto także dodać, że gotowość do zmiany ścieżki kariery nie zawsze musi oznaczać planów całkowitej transformacji swojego życia zawodowego. Specjaliści, którzy decydują się na przebranżowienie, bardzo często rozwijają się w kierunku pokrewnym do dotychczasowej profesji lub poszerzają zakres swojej specjalizacji, np. o aspekt technologiczny. Wiele zmian ścieżek zawodowych dotyczy podobnych sektorów, np. marketingu i e-commerce, finansów i analizy danych czy prawa i podatków. Bardziej radykalne zmiany kariery również się zdarzają, chociaż stosunkowo rzadziej.

Pieniądze to nie wszystko

Najmniejsza grupa respondentów badania – zaledwie 15% – wyklucza perspektywę przebranżowienia wyłącznie ze względu na argument finansowy. Uważają bowiem, że w ich obecnej pracy są pewne kwestie, których nie chcą stracić, nawet na rzecz wyższych zarobków w innej branży. Specjaliści najczęściej argumentują brak gotowości do takiej decyzji sympatią do aktualnego miejsca pracy (58 proc.) oraz chęcią podążania zgodnie ze swoim planem kariery i licznymi możliwościami zawodowymi w obecnej branży (po 30 proc. wskazań).

Dlaczego nie czujesz się gotowy/a, aby zmienić branżę, nawet jeśli wiązałoby się to z wyższymi zarobkami?

Za bardzo lubię swoją obecną pracę 58%
Wolę się trzymać mojego ustalonego planu kariery 30%
Moja branża daje mi wiele możliwości 30%
Moja branża daje mi dużą elastyczność 24%
Wiązałoby się to z dużym stresem 21%
Moje zarobki są już zadowalające 15%
Nie mam czasu/ chęci na pozyskanie nowych kwalifikacji 12%

Źródło: badanie Hays Poland, kwiecień-maj 2023
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

Prowadzi to do dwóch wniosków. Z jednej strony wiele osób nie byłoby w stanie zmienić zawodu ze względów finansowych, ponieważ lubi swoją pracę. To oznacza, że jest ona spójna z ich zainteresowaniami, pozwala na samorealizację i daje poczucie sensu – wykonywanych zadań, ale też ogólnego wpływu działalności firmy na świat, w którym żyjemy.

Jeśli rodzaj pracy i wykonywane zadania są źródłem satysfakcji, to motywacja do zmiany ścieżki zawodowej jest znacznie mniejsza – nawet jeśli otrzymywane wynagrodzenie nie jest dla pracownika w pełni satysfakcjonujące. Jeśli ktoś prawdziwie realizuje się, pracując np. w dziale finansowo-księgowym, to może nie być otwarty na naukę programowania i rozwój kariery w tym kierunku. Szczególnie, gdy nie mieści się to w sferze jego zainteresowań – zauważa Agnieszka Kolenda z Hays Poland.

Zrozumiałe jest także, że nie każdy specjalista ma przestrzeń do takiej zmiany, a czynników może być wiele. Decyzja o przebranżowieniu niewątpliwie wiąże się o z koniecznością podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowej wiedzy, a także poświęceniem czasu na rekrutacje, szkolenia i proces adaptacji oraz wdrożenia. Nie dziwi zatem fakt, że 21 proc. respondentów badania Hays nie zdecydowałoby się na przebranżowienie ze względu na zbyt duży stres, a 12 proc. na brak czasu i/lub chęci na pozyskanie nowych kwalifikacji. Warto również podkreślić, że przebranżowienie i rozpoczęcie kariery w nowym zawodzie – nawet bardzo dobrze opłacanym – na początku może wiązać się z de facto obniżeniem zarobków. Na to nie każdy może sobie pozwolić.

Planując swoją ścieżkę kariery, specjaliści zdecydowanie są bardziej elastyczni niż jeszcze kilka lat temu. Szybciej reagują na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz wykazują ogromną potrzebę nauki i rozwoju. Jest to związane przede wszystkim z transformacją cyfrową świata, w którym żyjemy, ale również rosnącego przekonania, że praca powinna być również źródłem satysfakcji. Jednocześnie z uwagi na czynniki gospodarcze, dla niektórych zwiększenie możliwości zarobkowych może być obecnie bardzo silnym motywatorem do podjęcia decyzji o przebranżowieniu.