ABS Investment S.A. po 3 kwartałach 2017 r.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, zanotowała ponad 1,3 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2017 r. Emitent realizuje działania mające na celu dalszą rozbudowę portfela inwestycyjnego oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi.

W 2016 r. Spółka po trzech kwartałach miała stratę netto w wysokości 254 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje wyraźną poprawę. Główne działania Zarządu ABS Investment S.A. są skoncentrowane na rozszerzaniu składu portfela inwestycyjnego oraz jego optymalizacji w oparciu o przyjęte kryteria. Na koniec września 2017 r. całkowita wartość portfela inwestycyjnego Emitenta wynosiła ponad 28,9 mln zł, a w jego skład wchodziło 27 spółek publicznych oraz udziały i niepubliczne serie akcji 10 podmiotów. Wartość akcji spółek publicznych sięgnęła 25,5 mln zł. Duże znaczenie dla ABS Investment S.A. ma współpraca spółek portfelowych, czego doskonałym przykładem są dwa podmioty działające w branży IT: Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz XSystem S.A. Spółki te prowadzą kooperację w zakresie dystrybucji ACCELO – autorskiego oprogramowania XSystem S.A. do elektronicznego obiegu dokumentów.

„Z wyniku po trzech kwartałach jestem zadowolony, zwłaszcza kiedy przeglądam raporty firm z branży. Rynek NewConnect w III kwartale zachowywał się wyjątkowo słabo. Podobnie jak rynek małych i średnich spółek na GPW. W tym roku bardzo mocno pracowaliśmy nad jakością i strukturą portfela inwestycyjnego. W mojej ocenie jest on bardzo ciekawy, różnorodny i maksymalnie bezpieczny jak tylko to jest możliwe. W sumie posiadamy obecnie 39 różnych pozycji inwestycyjnych, w tym 27 spółek notowanych. W portfelu znajduje się grupa firm bardzo dojrzałych, które generują pokaźne zyski (np. Orion Investment S.A., Zortrax S.A., Robinson Europe S.A.), kilka firm technologicznych  i trochę takich, które czekają na swoje milowe kroki (Mode S.A., XSystem S.A., Surfland Systemy Komputerowe S.A.). Bardzo ważna jest synergia i współpraca między firmami z portfela. W minionym  kwartale bardzo mocno popracowaliśmy nad synergią i podziałem kompetencji pomiędzy ABS Investment S.A. i Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A., co zaowocowało znacznym wzrostem przychodów w Beskidzkim Biurze Consultingowym S.A. Portfel jest tak skonstruowany, aby był możliwy jego stabilny i zrównoważony wzrost w kolejnych latach.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  BGŻ BNP Paribas proponuje inwestycję w Glencore i stalowego potentata Arcelor Mittal

Dzięki posiadaniu w portfelu inwestycyjnym spółek dywidendowych ABS Investment S.A. jest stanie osiągać wysoki strumień przychodów z tego tytułu, który w 2017 r. wyniósł ponad 108 tys. zł. Emitent również należy do spółek dzielących się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami i w tym roku wypłacił dywidendę z zysku osiągniętego w 2016 r. w kwocie 0,04 zł na akcję, podtrzymując w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową.