ACTION S.A. jedynym właścicielem Devil GmbH

0
Grupa ACTION S.A.

ACTION S.A. zwiększył swoje zaangażowanie w Devil GmbH, nabywając pozostały pakiet 800 udziałów, a tym samym stał się jedynym właścicielem spółki. Aby podkreślić kierunek zmian w zasadach działania spółki Devil i obowiązujące nowe, światowe standardy dystrybucji, zdecydowano również o zmianie nazwy na ACTION Europe GmbH. Podjęte działania wpisują się w strategię ACTION S.A., której jednym z głównych celów jest dynamiczny rozwój grupy kapitałowej poprzez zbudowanie silnego dystrybutora w Niemczech.

Chcemy dać rynkowi gwarancję budowania silnej, profesjonalnej organizacji, opartej o globalne standardy dystrybucji i silne partnerstwo z producentami funkcjonującymi na rynku niemieckim oraz klientami. Pierwsze miesiące funkcjonowania Devil GmbH potwierdziły trafność decyzji o wejściu na rynek niemiecki. To był czas odbudowy relacji z klientami, podpisania pierwszych dużych kontraktów, ale i weryfikacji naszych działań i strategii. Dziś wiemy, że mamy szansę w niedługim okresie zbudować w Niemczech podmiot porównywalny do ACTION S.A. Widzimy, że będziemy bliżej realizacji tego celu funkcjonując jako ACTION Europe. Zmiana nazwy ma symboliczny charakter – podkreśla przejście spółki w zupełnie nowy etap. Budujemy podmiot, który ma wyróżniać się na tle konkurencji ponadprzeciętną elastycznością i szybkością reagowania na potrzeby klientów. Naszym celem będzie dostarczanie najnowszych technologii, wskazywanie nowych obszarów rozwoju biznesu, a także wzmacnianie partnerów poprzez wspólne działania marketingowe, szkolenia – komentuje Piotr Bieliński, prezes zarządu ACTION S.A.

Piotr Bieliński, współzałożyciel i Prezes Zarządu ACTION S.A.
Piotr Bieliński, współzałożyciel i Prezes Zarządu ACTION S.A.

Powiązanie z ACTION S.A., podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest gwarancją najwyższej wiarygodności naszej firmy i stabilności finansowej. Z kolei posiadane zaplecze, informatyczne i logistyczne, zapewnia wysoką sprawność operacyjną – dodaje Piotr Bieliński, prezes zarządu ACTION S.A.

Silniejsze zaistnienie na rynku niemieckim ma znaczenie również dla polskich klientów ACTION S.A. Skala, którą uzyska grupa kapitałowa poprzez wzrost w Niemczech pozwoli oferować w wielu miejscach lepsze ceny oraz szerszy wachlarz produktów i usług.

Czytaj również:  Pragma przejmuje fintech Brutto

Na 16 kwietnia br. planowane jest Walne Zgromadzenie, na którym zostanie podjęta decyzja o emisji akcji s. D. Jej celem jest pozyskanie środków między innymi na zdynamizowanie rozwoju biznesu na rynku niemieckim.