Advent International międzynarodowy fundusz private equity przejmuje Provimi Pet Food

0
inwestycje

Advent International, wiodący międzynarodowy fundusz private equity, ogłosił plan przejęcia Provimi Pet Food („PPF”), jednego z największych europejskich producentów karmy dla zwierząt domowych z Provimi Group. Wartość przedsiębiorstwa to 188 milionów euro.

PPF jest trzecim co do wielkości producentem suchej i mokrej karmy, dostarczanej do największych spożywczych sieci detalicznych w Europie. Firma współpracuje z około 280 klientami i działa na 27 rynkach. Provimi Pet Food z siedzibą w Budapeszcie zatrudnia blisko1000 pracowników i posiada osiem zakładów produkcyjnych w całej Europie. W 2010 roku całkowity przychód ze sprzedaży spółki wyniósł 236 milionów euro.

PPF ma wiodącą pozycję na najistotniejszych rynkach na których działa – w Holandii, Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wzrost znaczenia marek własnych (private labels) w segmencie rynku karmy dla zwierząt domowych w Europie Środkowowschodniej ma w nadchodzących latach znacznie wyprzedzić tempo wzrostu PKB. Będzie to spowodowane wzrostem siły nabywczej konsumentów oraz zmianami demograficznymi, prowadzącymi z jednej strony do wzrostu liczby właścicieli zwierząt domowych, z drugiej zwiększenia wśród nich akceptacji dla marek własnych.

Inwestycja Advent International wzmocni plany rozwojowe PPF koncentrujące się na zwiększaniu udziału w rynku poprzez wzrost organiczny, opracowanie nowej gamy produktów i usług oraz wejście na nowe rynki.

Komentując przejęcie, Chris Mruck, Partner Zarządzający Advent International, odpowiedzialny za działalność funduszu w Europie Środkowej, powiedział: „Provimi Group doprowadziło PPF do pozycji lidera na rynku europejskim. Nasza inwestycja będzie bazować na tych solidnych fundamentach, umożliwiając przedsiębiorstwu wykorzystanie istniejącego potencjału do dalszego wzrostu firmy w Europie. PPF jest firmą ze znakomitymi perspektywami i nie możemy doczekać się współpracy z zespołem zarządzającym, aby w pełni wykorzystać potencjał spółki.”