Agility podsumowuje pierwszą połowę roku – dynamiczny rozwój i dwucyfrowy wzrost przychodów

0

Firma Agility ogłosiła wyniki za 2. kwartał i podsumowała swoją działalność na świecie i w Polsce w pierwszej połowie 2018 roku.

W 2 kwartale 2018 zysk netto Agility wzrósł o 18,7 proc. do 20 mln KWD* (66 mln USD). Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 37,1 mln KWD (122,5 mln USD) i zwiększył się o 13,6 proc. Przychody Agility wzrosły o 12,3 proc. do poziomu 384,2 mln KWD (1,2 mld USD).

W pierwszym półroczu 2018 zysk netto Agility wyniósł 38,9 mln KWD (128,5 mln USD) i zwiększył się o 24 proc. EBITDA wzrosła o 18 proc. do 74,8 mln KWD (247 mln USD). Firma osiągnęła przychody na poziomie 756 mln KWD (2,5 mld USD), o 14,1 proc. większe niż w analogicznym okresie ub.r.

Tarek Sultan, wiceprzewodniczący rady nadzorczej i CEO Agility, mówi: „Wyniki za 2. kwartał były zgodne z oczekiwaniami i tendencją wzrostową naszej firmy. Bardzo dobre rezultaty osiągnęła Grupa Infrastructure, podobnie jak firmy specjalizujące się w usługach logistycznych, dla których był to kolejny kwartał wzrostu liczby obsługiwanych przesyłek i przychodów, osiągniętego mimo utrzymującej się presji cenowej”.

Agility Global Integrated Logistics (GIL) – zintegrowane rozwiązania logistyczne

Strategia biznesowa GIL, ukierunkowana na rozwój szlaków handlowych, optymalizację produktywności oraz oferowanie klientom szytych na miarę rozwiązań logistycznych, także teraz zapewniła osiągnięcie dobrych wyników. W 2. kwartale przychody brutto GIL wzrosły o 13,4 proc. do 289,3 mln KWD (955 mln USD). Przychody netto, głównie dzięki spedycji i logistyce kontraktowej, zwiększyły się o 5 proc. do 66,7 mln KWD (220,3 mln USD). Wskaźniki wzrostu przychodów i przychodów netto w pierwszej połowie roku wyniosły odpowiednio 14,5 proc. (567,4 mln KWD – 1,8 mld USD) i 6,4 proc. (131,3 mln KWD – 433,7 mln USD).

Czytaj również:  Wzrost cen w strefie euro ponownie nieco przyśpieszył

W 2. kwartale Agility poprawiło wyniki w obszarze spedycji lotniczej, głównie dzięki wzrostowi wolumenu przesyłek o 14 proc. i stabilizacji dochodów, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Przychody netto ze spedycji lotniczej wzrosły o 21,9 proc., natomiast w pierwszej połowie roku o 20,3 proc. W 2. kwartale firma odnotowała też znaczący wzrost wolumenu w transporcie morskim, towarzyszył mu jednak spadek rentowności. Wolumen kontenerów zwiększył się o 8,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W 2 kwartale przychody netto w spedycji morskiej zwiększyły się o 7,4 proc oraz o 7,3 proc. w pierwszej połowie roku. Uwzględniając poszczególne regiony, najlepsze wyniki w spedycji lotniczej i morskiej Agility odnotowało w obu Amerykach, Azji-Pacyfiku oraz Europie.

W obszarze logistyki kontraktowej firma rozwijała się stabilnie, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i Azji-Pacyfiku. W 2. kwartale przychody netto z tej działalności wzrosły o 3,2 proc, natomiast w pierwszej połowie roku o 4,5 proc.

Marża netto GIL w Q2 wyniosła 23 proc., i spadła w porównaniu z 24,9 proc. osiągniętymi rok wcześniej. To wynik obniżenia rentowności w spedycji drogowej oraz logistyce kontraktowej, głównie na Bliskim Wschodzie i w Europie. Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 9,3 mln KWD, a marża EBITDA – 3,2 proc., w porównaniu do 3,6 proc. w analogicznym kwartale ub.r. W pierwszej połowie roku EBITDA wzrosła o 13,3 proc. do 16,8 mln KWD (55,5 mln USD), marża EBITDA pozostała na poziomie 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r.