Andrzej Kubisiak dołączył do zespołu Polskiego Instytutu Ekonomicznego

0
Andrzej Kubisiak
Andrzej Kubisiak

Od początku grudnia do zespołu Polskiego Instytutu Ekonomicznego dołączył Andrzej Kubisiak, który będzie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Komunikacji i Eksperta ds. Rynku Pracy. Będzie sprawował pełen nadzór nad polityką informacyjną Instytutu, a także będzie odpowiadać za przygotowanie analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy.

Andrzej Kubisiak
Andrzej Kubisiak

Do Instytutu staramy się przyciągać talenty z biznesu, administracji i nauki. Już dzisiaj możemy pochwalić się świetnymi ekspertami z dziedziny ekonomii. Ich wiedza  badania stanowią unikalne know-how, którym chcemy się dzielić z szerszą grupą odbiorców w kraju, a także poza jego granicami. Dlatego postanowiliśmy postawić na sprawne struktury komunikacyjne, które będą odpowiadać za informowanie o dorobku prac analitycznych Instytutu. Andrzej Kubisiak łączy w sobie dwie ważne dla nas cechy: wiedza ekspercka i sprawność komunikacji, które muszą towarzyszyć każdemu współczesnemu ośrodkowi analitycznemu – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Do zadań zespołu komunikacji będzie należało prowadzenie bieżącej komunikacji i współpracy z mediami, dostarczanie eksperckich komentarzy i analiz, a także wsparcie w przygotowaniu seminariów i konferencji. Kierownikiem Zespołu Komunikacji został Andrzej Kubisiak, który w grudniu dołączył do Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Odpowiada za zarządzanie procesami komunikacyjnymi Instytutu i opracowywanie analiz dotyczących sytuacji na rynku pracy. Swoje 10-letnie doświadczenie w PR zdobywał głównie w sektorze bankowym i komunikacyjnym. Od 2015 roku był związany z Grupą Work Service, gdzie poza prowadzeniem komunikacji zewnętrznej, opracowywał cykliczne raporty rynkowe mówiące o procesach migracyjnych i kluczowych trendach na rynku pracy. W II kwartale 2018 roku wszedł w skład Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.