Aneta Bińkiewicz nową prezes zarządu AWBUD SA

0
biuro firma biznes

Z dniem 28 listopada 2018 r. stanowisko prezesa zarządu AWBUD SA objęła Aneta Bińkiewicz, obecnie pełniąca funkcję prezesa zarządu INSTAL LUBLIN Sp. z o.o., jednej z największych firm instalacyjnych w Polsce, należącej do grupy kapitałowej AWBUD.

Aneta Bińkiewicz jest związana z grupą AWBUD od 06 listopada 2014 r., najpierw jako członek zarządu INSTAL LUBLIN Sp. z o.o. i dyrektor techniczny, a od listopada 2017 r. jako prezes zarządu Spółki. Od 01 maja 2016 r. do 28 lutego 2017 r. pełniła także funkcję dyrektora ds. instalacji oraz zakupów centralnych w AWBUD SA., następnie od 01 marca 2017 r. do 31.12.2017 r. zajmowała stanowisko dyrektora ds. instalacji sanitarnych. Wcześniej, w latach 2009 – 2014 zdobywała doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w firmach Strabag Sp. z o.o., Windpol Sp. z o.o. oraz Bieltom Sp. z o.o. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydziału Ekologii na kierunku Ochrona środowiska.

– W ciągu ponad czterech lat pracy na stanowiskach kierowniczych, najpierw w spółce AWBUD, a następnie w zarządzie INSTAL LUBLIN pani Aneta Bińkiewicz doskonale poznała specyfikę całej grupy AWBUD. Już jako prezes zarządu INSTAL LUBLIN w krótkim czasie dokonała bardzo skutecznej reorganizacji tej Spółki i w zdecydowany sposób poprawiła jej wyniki finansowe. Dlatego też, jestem przekonany, że rozszerzona współpraca z panią Anetą Bińkiewicz będzie korzystna dla całej grupy kapitałowej, a jej efekty będą widoczne już niebawem, śladem INSTALU, także w Spółce matce. – mówi Wiesław Cholewa, przewodniczący rady nadzorczej AWBUD SA. – W imieniu całej rady nadzorczej życzę nowej Pani Prezes powodzenia w realizacji niemałych wyzwań oraz zapewniam o otwartości na współpracę oraz pełnym wsparciu całej Grupy Murapol w osiąganiu kolejnych celów biznesowych jakie stoją przed grupą AWBUD – dodaje Wiesław Cholewa.

– Doceniam i dziękuję za zaufanie jakim obdarzono moją osobę powierzając mi funkcję prezesa zarządu firmy z ponad 28 letnim doświadczeniem w branży. Dołożę wszelkich starań aby AWBUD, pomimo niełatwej sytuacji na rynku, osiągał wyniki na miarę swoich możliwości oraz otoczenia, w którym funkcjonuje. – mówi Aneta Bińkiewicz, prezes zarządu INSTAL LUBLIN Sp. z o.o. oraz prezes zarządu AWBUD SA.

Czytaj również:  3 fundusze VC inwestują 4,7 mln złotych w Sundose

Od 2017 r. Grupa AWBUD należy do holdingu Murapol. We wrześniu br. obydwa podmioty podpisały list intencyjny, na mocy którego AWBUD jako generalny wykonawca będzie zaangażowany w budowę ok. 25 proc. powierzchni użytkowej mieszkań powstającej rocznie w projektach inwestycyjnych Murapolu w latach 2019-2021. Z zacieśnionej współpracy z holdingiem grupa AWBUD będzie wypracowywać co najmniej 120 mln zł przychodów rocznie w ww. okresie.