Aplikacja mobilna Pekao24 z modułem maklerskim dostępna już na urządzenia z systemem Windows Phone

aplikacja

Aplikacja mobilna Pekao24 z modułem maklerskim została udostępniona dla klientów korzystających z urządzeń mobilnych z systemem Windows Phone. Dotychczas serwis usług maklerskich Pekao24Makler w aplikacji mobilnej Pekao24 dostępny był dla systemów iOS oraz Android. Dzięki modułowi maklerskiemu, w ramach jednej aplikacji mobilnej, klient otrzymuje zdalny dostęp zarówno do rachunku maklerskiego, jak i konta osobistego uzyskując w ten sposób możliwość kompleksowego zarządzania wszystkimi aktywami za pomocą tylko jednego kanału dostępu.

Za pomocą aplikacji mobilnej Pekao24 z modułem maklerskim można wykonać większość operacji dostępnych w serwisie internetowym Pekao24Makler. Aplikacja umożliwia m.in. sprawdzanie stanu rachunku pieniężnego i aktywów, podgląd notowań a także realizację inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW, NewConnect, BondSpot, jak również na rynkach zagranicznych, co nie jest powszechne w aplikacjach mobilnych polskich brokerów.

Dzięki unikalnemu interfejsowi systemu Windows Phone aplikacja różni się wyglądem od wersji dostępnych dla systemów iOS i Android. Podstawowy wygląd głównego menu aplikacji w postaci koła i listy –  został zastąpiony widokiem panoramy charakterystycznym właśnie dla platformy Windows Phone.

– Wprowadzona w ubiegłym roku aplikacja mobilna Pekao24 z modułem maklerskim cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów Domu Maklerskiego Pekao, korzystających z urządzeń mobilnych z systemami iOS oraz Android. Liczba dyspozycji mobilnych i użytkowników notowań on-line systematycznie wzrasta. Wydanie wersji dla urządzeń z systemem Windows Phone, należącym do grupy 3 najbardziej popularnych na rynku systemów operacyjnych, niewątpliwie zwiększy grono nowych użytkowników. Moduł maklerski w aplikacji mobilnej Pekao24 będzie dostępny dla zdecydowanej większości naszych klientów. Zwiększy to jeszcze liczbę zleceń dokonywanych w kanałach zdalnych, która już teraz z uwzględnieniem kanału internetowego i mobile wynosi ponad 90 % – powiedział Piotr Kozłowski, Dyrektor Domu Maklerskiego Pekao.