ArcelorMittal Poland inwestuje ponad 40 mln zł w modernizację trzech pieców Maerza w dąbrowskiej wapnialni

Remont pieców Maerza

W wapnialni dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland rozpoczęła się modernizacja drugiego z trzech pieców Maerza, w których wypala się wapno wykorzystywane w dalszych etapach produkcji stali. Równolegle remontowane są także przyporządkowane piecom filtry. Po modernizacji będą spełniały surowe wymogi Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) europejskiej dyrektywy o emisjach przemysłowych. Gruntowna przebudowa instalacji oczyszczania spalin pozwoli znacząco ograniczyć oddziaływanie tego zakładu na środowisko – emisje pyłowe zmniejszą się nawet pięciokrotnie. Inwestycja, która zakończy się jeszcze w tym roku będzie kosztowała ponad 40 mln zł.

Pierwszy z trzech pieców Maerza, w których wypala się wapno potrzebne do oczyszczania stali w konwertorach został wyremontowany w ubiegłym roku. W potężnej operacji, która zajęła łącznie ponad 2000 godzin, brali udział pracownicy dąbrowskiej huty i firmy zewnętrzne. W lipcu 2023 r. wraz z uruchomieniem tej instalacji do użytku został oddany także filtr odpylający, który również przeszedł kapitalny remont.

Obecnie nowy filtr zapewnia skuteczność oczyszczania spalin do 10 mg/m3 i tym samym spełnia wszystkie najostrzejsze normy i wymagania konkluzji BAT – podkreśla Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Bardzo poważnie podchodzimy do tematu ochrony środowiska biorąc pod uwagę również oczekiwania naszych sąsiadów w tym zakresie, dlatego sukcesywnie dostosowujemy nasze instalacje do wymogów wynikających z dyrektyw, znacząco zmniejszając nasze oddziaływanie na środowisko – podkreśla.

To na razie jeden piec i jeden odpylający go filtr. Tymczasem właśnie rozpoczął się remont drugiego z trzech pieców. W instalacji zostanie wymieniona m.in. ceramika ogniotrwała, a na poszczególnych poziomach pieca – również pancerz. Dodatkowo zaplanowana została modernizacja systemu odpowiedzialnego za sterowanie całym procesem produkcji wapna. Przy remoncie, który potrwa ok. 100 dni i zakończy się latem, będzie pracowało dziennie nawet do 100 osób.Nowy elektrofiltr wyremontowanego pieca

Zaraz po uruchomieniu drugiego pieca – jeszcze w wakacje – rozpoczną się prace modernizacyjne przy ostatniej instalacji. Co istotne – równolegle z remontami dwóch pozostałych pieców Maerza modernizowane są również dwa filtry odpowiadające za ich odpylanie. – Podczas tych zakrojonych na dużą skalę prac w każdym z filtrów zamontujemy po 576 sztuk worków filtracyjnych, wymienimy także kanały spalin i wentylatory odciągowe – wylicza Rafał Kostka, dyrektor dąbrowskiego Zakładu Stali i Półwyrobów w ArcelorMittal Poland. – Po zakończeniu całej modernizacji, jeszcze przed końcem roku, wszystkie filtry pieców Maerza będą spełniać wymagania BAT, a same instalacje będą bardziej niezawodne i wydajne – podsumowuje.