Archicom z 220 milionami zł na kontynuację strategii rozwoju i wzrost skali biznesu

Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.
Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.

Zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Archicom, w wyniku którego Archicom, Echo Investment i DKR Investment, tj. spółki należące do Grupy Echo Investment, ustaliły cenę sprzedaży istniejących akcji Archicom i cenę emisyjną 10 mln nowych akcji serii D i E na poziomie 22 zł za sztukę. Pozyskane w ten sposób środki Archicom przeznaczy przede wszystkim na zintensyfikowanie działań w obszarze akwizycji gruntów pod kolejne inwestycje.

W wyniku zakończenia procesu budowania księgi popytu oraz oferty nowo emitowanych akcji serii D i E spółka Archicom zgromadzi kapitał na poziomie 220 mln zł, który pozwoli na kontynuację strategii rozwoju i wzrost skali biznesu Spółki. Docelowo Archicom planuje sprzedawać 4 tys. mieszkań rocznie w perspektywie średnioterminowej.

Emisja akcji serii D została przeprowadzona w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów spełniających określone w uchwale emisyjnej kryteria. Oferta akcji serii E skierowana była wyłącznie do DKR Investment, będącego akcjonariuszem Spółki i spółką zależną Echo Investment. Jednocześnie akcjonariusze Archicom posiadający na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym została podjęta uchwała emisyjna akcje reprezentujące powyżej 0,20% kapitału zakładowego Archicom mieli możliwość zachowania dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Naszą intencją jest wykorzystanie możliwości, jakie daje obecność na rynku kapitałowym do wsparcia rozwoju Archicomu. Chcemy jeszcze szybciej reagować na okazje do zakupu najbardziej atrakcyjnych działek w największych miastach w Polsce. To w takich lokalizacjach tworzymy najwyższej jakości projekty mieszkaniowe i przestrzeń do życia. Docelowo chcemy sprzedawać 4 tys. mieszkań rocznie w perspektywie średnioterminowej. Taki wynik powinien uplasować nas w ścisłej czołówce deweloperów mieszkaniowych w kraju, ale jego realizacja wymaga intensywnych zakupów działek pod nowe projekty”, mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.

Oferta skierowana do inwestorów kwalifikowanych obejmowała do 3,89 mln nowych akcji serii D oraz do 6,11 mln nowych akcji serii E Archicom. Jednocześnie DKR Investment przeznaczył do sprzedaży 6,11 mln istniejących i dopuszczonych do obrotu akcji Spółki. Akcjonariusz równocześnie potwierdził intencję objęcia takiej samej liczby nowo emitowanych akcji serii E Spółki.

W Grupie Echo Investment konsekwentnie wdrażamy strategię rozwoju po przejęciu przez Archicom kompetencji w obszarze nieruchomości mieszkaniowych. Cel to osiągniecie przez naszą spółkę mieszkaniową pozycji ogólnopolskiego dewelopera pierwszego wyboru, wzrost ogólnopolskiej rozpoznawalności marki oraz zaufania i satysfakcji klientów, z korzyścią dla naszych interesariuszy. Środki pozyskane poprzez emisję nowych akcji będą wykorzystane przede wszystkim do przyspieszenia i zintensyfikowania  działań w obszarze akwizycji gruntów pod kolejne inwestycje”, komentuje Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment ds. finansowych.