Asseco rozwinie system informatyczny Grupy Warta

0

Asseco Poland i Grupa Warta zawarły porozumienie o rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) autorstwa Asseco Poland. ZSI będzie głównym systemem produktowym po połączeniu spółek WARTA i HDI Asekuracja.

Porozumienie zawarte pomiędzy Grupą WARTA i Asseco Poland przewiduje kompleksowy rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

– Chcemy przygotować go do obsługi większej liczby klientów, agentów i polis, bo będzie to system używany przez dużo większą organizację, powstałą z połączenia spółek Warty i HDI Asekuracja – mówi Hubert Mordka, wiceprezes Warty i HDI Asekuracja, odpowiedzialny za obszar IT.

Fuzja wynika z tego, że w lipcu 2012 roku Warta została członkiem niemieckiej Grupy Talanx, właściciela między innymi spółki HDI Asekuracja. Jedną z pierwszych decyzji po przejęciu było – mimo połączenia spółek pod nazwą Warta – utrzymanie dwóch marek do sprzedaży ubezpieczeń detalicznych: Warty i HDI Asekuracja oraz dwóch sieci sprzedaży.

– Tym niemniej wszyscy klienci mają być objęci jednym wysokim standardem obsługi, dlatego ujednolicone zostaną procedury wewnętrzne w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny autorstwa Asseco. Uznaliśmy taki scenariusz za najbardziej odpowiedni, pozwalający na zakończenie operacyjnego połączenia spółek w ciągu 24 miesięcy – wyjaśnia Hubert Mordka.
Dodaje, że rosnąca skala biznesu oraz rozwój nowoczesnych kanałów obsługi klientów, powodują konieczność ciągłego rozwoju systemu, szczególnie w obszarze możliwości jego łatwej integracji z innymi aplikacjami. Dlatego Warta szacuje, że w latach 2013-2014 zostanie wykonanych około 200 modyfikacji mających na celu rozwój systemu.

– Jesteśmy gotowi zapewnić dynamicznie rozwijającej się organizacji wsparcie technologiczne na najwyższym poziomie. Gwarantujemy skalowalność i rozwój rozwiązania odpowiedniego dla ambitnych planów zwiększania udziałów w rynku spółek Grupy WARTA. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w zakresie rynku ubezpieczeń i nasza dotychczasowa współpraca pokazała, że potrafimy szybko reagować na potrzeby i zmiany dotyczące tego rynku.– powiedział Włodzimierz Serwiński, wiceprezes Asseco Poland S.A odpowiedzialny za Pion Ubezpieczeń Komercyjnych.

Czytaj również:  PZWLP z nowymi Członkami Zarządu oraz firmą członkowską

Grupa Asseco należy do liderów na światowym rynku rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeń. Oferta Grupy obejmuje kompleksowe systemy IT zarówno dla ubezpieczeń majątkowych jak i ubezpieczeń na życie, a także rozwiązania związane z wdrożeniem wymagań Solvency II. Jednym ze sztandarowych produktów grupy jest system IDIT, który został wdrożony w największych instytucjach ubezpieczeniowych na świecie. Wśród klientów spółki w Polsce są m.in. Grupa PZU, Grupa Warta, HDI Asekuracja TU S.A., TU Generali, Grupa ING i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.