Bardzo dobre półrocze w Grupie Sage

Piotr Ciski

Grupa Sage opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze (rok finansowy liczony od października 2014 r.). W tym okresie Grupa odnotowała 5,1% wzrost zysku operacyjnego przy 6,5% wyższych obrotach. Jeszcze lepszą dynamikę odnotowano w obrotach i zysku z odnowień licencji oraz zakupu subskrypcji oprogramowania.

Wyższe obroty, zysk i marża

Rok finansowy w Grupie Sage liczony jest od października do września. W maju br. opublikowano skonsolidowane wyniki Grupy za okres październik 2014 – marzec 2015. Dane nastrajają optymizmem: przychody ogółem wyniosły 699 mln funtów (wobec 642 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku, przeliczonych po bieżących kursach walutowych), a skonsolidowany zysk operacyjny Grupy wzrósł do 183 mln funtów (w ub. I półroczu wynosił 174 mln funtów).

Piotr CiskiGrupa Sage przedstawiła znakomite wyniki w kategorii tzw. „organicznego wzrostu”, który obejmuje wyłącznie dane ze sprzedaży licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług informatycznych. W tej kategorii na uwagę zasługuje ponad 9% wzrost zysku organicznego oraz zwiększenie marży operacyjnej do poziomu 28,1% (w I półroczu 2014 r. wynosiła ona 27,4%). „Wyniki Grupy Sage pokazują, że wkroczyliśmy w dobry okres do rozwoju biznesu.” – powiedział Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce. „Firma rośnie w siłę i rozwija się na wielu polach”.

Trendy rynkowe: subskrypcja i Chmura górą

Z udostępnionych wyników wyraźnie widać trendy panujące na rynku użytkowników oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – np. 8% wzrost obrotów z usług odnawialnych, przy wyraźnie niższym (niewiele ponad 2%) wzroście obrotów w segmencie usług IT.

Sage podkreśla zachodzącą na rynku globalnym zmianę po stronie przedsiębiorców. Zmienia się bowiem model korzystania z oprogramowania wspomagającego działalność biznesową. Coraz więcej firm odchodzi od tradycyjnego modelu opartego na zakupie licencji na rzecz subskrypcji, czyli wykupywania prawa do okresowego użytkowania oprogramowania. W I połowie 2015 r. na całym świecie z modelu subskrypcji korzysta już ponad 550 tys. klientów Sage, co w ogólnych rocznych obrotach Grupy stanowi wartość 260 mln funtów.

Wzrasta sprzedaż do małych i dużych firm

Na uwagę zasługuje również wzrost zarówno po stronie systemów przeznaczonych dla dużych firm, jak i dla kilkuosobowych przedsiębiorstw. Sprzedaż systemu Sage ERP X3 (oprogramowania dla większych firm) w ciągu pół roku wzrosła o 10% (w analogicznym okresie ub. r. wykazywała 7% dynamikę). Jednocześnie o ponad 30 tys. (do 115 tys.) zwiększyła się liczba subskrybentów systemu Sage One, udostępnianego wyłącznie w Chmurze i zaprojektowanego z myślą o obsłudze najmniejszych firm.

Dyrektor Zarządzający Grupy Sage, Stephen Kelly, w komentarzu do opublikowanych wyników podkreślił, że pomimo wysoko postawionej poprzeczki na bieżący rok obrotowy, Sage udało się osiągnąć wszystkie postawione cele. „Wzrost na poziomie 8% w segmencie odnowień subskrypcji pokazuje nasz potencjał i rynkową siłę, a jednocześnie dowodzi jakości naszych relacji z klientami”. Dodał przy tym, że choć wyniki obejmują zazwyczaj najkorzystniejszy dla firm informatycznych IV kwartał, to wszelkie prognozy i cele finansowe na ten rok są utrzymane.

Jesteśmy dumni z tego, że należymy do Grupy i mamy swój udział w jej sukcesie”, podkreślił Piotr Ciski. Polski oddział Sage jest częścią Grupy Sage, zatem oficjalne sprawozdania finansowe Grupy zawierają także wyniki finansowe polskiej spółki.