Bardzo dobre wyniki finansowe Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA

0

W 2010 roku Aviva wypłaciła klientom ponad 56 tys. świadczeń z indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie na łączną kwotę blisko 205 mln zł. Rekordowe świadczenie po śmierci osoby ubezpieczonej wyniosło 2,7 mln zł z kilku polis. Najwyższe świadczenie z umowy dodatkowej to ponad 500 tys. zł z tytułu kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wypłaty pomagają ubezpieczonym i ich najbliższym w razie śmierci, wypadku, choroby lub niezdolności do pracy. Wymiernym efektem naszych starań nad doskonaleniem obsługi klientów jest fakt, że 80 proc. wypłat z ubezpieczeń na życie realizujemy w ciągu 6 dni od zgłoszenia – podkreśla Maciej Jankowski, prezes grupy Aviva w Polsce.

Potwierdzeniem najwyższych standardów w zakresie relacji z klientami była nagroda od Rzecznika Ubezpieczonych „za zasługi dla konsumentów ubezpieczeniowych” dla Avivy w kategorii ubezpieczeń na życie. Nagroda została przyznana po raz pierwszy z okazji 15-lecia działalności Rzecznika. Jest tym cenniejsza, że przyznała ją instytucja reprezentująca interesy klientów – podkreśla Maciej Jankowski.

W minionym roku Aviva umocniła pozycję na rynku ubezpieczeń na życie, zwiększając składkę brutto o 14 proc. do poziomu ponad 1,9 mld zł. Wzrost był znacznie wyższy niż przeciętna dynamika rynku, która po trzech kwartałach 2010 roku wyniosła 4,1 proc. Zwiększyliśmy składkę z indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń wypadkowych i zdrowotnych, nie oferując polisolokat. Wiele innych firm poszło w nasze ślady i wycofało się z oferowania polisolokat, co przywraca czytelność udziałów w rynku – mówi Maciej Jankowski. Wyższe były wpływy z ubezpieczeń ze składką regularną, a w IV kwartale 2010 roku wzrosło również zainteresowanie polisami inwestycyjnymi. Aviva rozszerzyła też ofertę ubezpieczeń zdrowotnych o Pakiet Medyczny Bądź Zdrów, umożliwiający dostęp do lekarzy specjalistów i diagnostyki w sieci prywatnych przychodni.

Bardzo dobre wyniki finansowe potwierdzają silną pozycję rynkową i kapitałową, co szczególnie istotne, gdy branża przygotowuje się do wejścia w życie wymogów kapitałowych Solvency II. Innym miernikiem pozycji Avivy na rynku jest pierwsze miejsce pod względem wartości środków klientów zgromadzonych w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Czytaj również:  Ubezpieczenie crime może uchronić firmę przed błędem albo oszustwem pracownika. W Polsce rynek takich polis jest jednak marginalny