Bowim S.A. z pozytywnym wyrokiem WSA w Gliwicach

prawo

Bowim, notowany na GPW jeden z wiodących dystrybutorów stali w Polsce, poinformował o pozytywnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie procesu sądowego dotyczącego stosowanych stawek VAT w wewnątrzwspólnotowych obrocie towarów w latach 2007-2008. Wyrok WSA uchyla decyzję organów skarbowych i w przypadku braku odwołania – oznacza zwrot wcześniej wpłaconych środków.

Dzisiejszy wyrok oznacza uchylenie decyzji Izby Skarbowej oraz Urzędu Kontroli Skarbowej
w Katowicach, nakładającą obowiązek zapłaty kwoty 2.070.754,00 zł (wcześniej w całości opłaconej przez Spółkę) z odsetkami podatkowymi. To różnica pomiędzy zadeklarowaną wysokością VAT we wskazanym okresie, a kwotą określoną przez decyzje organów podatkowych. Wynikała ona z podważanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach prawa Spółki Bowim do zastosowania stawki 0% w zakresie podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

– Cieszy nas przedstawiony wyrok Sądu. Od początku procesu z organami skarbowymi staliśmy na stanowisku, iż Spółka Bowim miała prawo stosować preferencyjne stawki VAT w latach 2007-08. Mamy nadzieję, że dzisiejsza decyzja WSA ostatecznie kończy proces, co będzie wiązać się ze zwrotem podatku VAT, czyli zdarzeniem, które pozytywnie wpłynie na nasz cash-flow – powiedział Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A.

Sąd Administracyjny wskazał w pierwszej kolejności iż zobowiązania podatkowe objęte zaskarżoną decyzją uległy przedawnieniu oraz że organy skarbowe bezzasadnie uznały, iż wszystkie towary objęte kwestionowanymi transakcjami nie opuściły granic Polski. Podkreślono także, że bez wykazania wystarczających przesłanek błędnie przypisały Spółce brak należytej staranności, kwestionując w tym również dokumenty przewozowe CMR, co łącznie skutkowało brakiem prawa do zastosowania stawki VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz tym samym pozbawiając Bowim możliwości do zastosowania 0% stawki VAT,.

– Informacje, jakimi dysponowaliśmy w czasie zawierania i wykonywania transakcji, nie rodziły po naszej stronie obowiązku rezygnacji z preferencyjnych stawek VAT realizując dostawy dla wskazywanych przez organy skarbowe kontrahentów – dodał Jacek Rożek.

Grupa Kapitałowa Bowim 7 marca 2017 r. zaprezentowała szacunkowe wyniki finansowe ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 44 mln zł zysku EBIT (+37,2 mln zł r/r), z kolei wypracowany zysk netto to 21,7 mln zł (+20,5 mln zł r/r).