BVT S.A. nabywa kolejne pakiety wierzytelności

0

BVT S.A., Spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, dokona zakupu pakietów wierzytelności polskiego operatora telekomunikacyjnego o łącznej wartości nominalnej sięgającej blisko 3,22 mln zł. Emitent przygotowuje się również do debiutu na rynku NewConnect.

Spółka otrzymała informację o przyjęciu złożonych przez nią ofert na zakup pakietów wierzytelności polskiego operatora telekomunikacyjnego. W ich skład wchodzi portfel spraw sądowych (usługi mobilne) o łącznej wartości nominalnej na poziomie 2.509.553,13 zł oraz portfel klientów biznesowych (usługi stacjonarne) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 709.889,68 zł. Będzie to tym samym pierwszy zakup pakietów wierzytelności w branży telekomunikacyjnej dokonany przez BVT S.A., co jest zgodne z przyjętą Strategią Rozwoju Emitenta na najbliższe lata, która zakłada nabywanie pakietów wierzytelności w nowych branżach.

Zakup pakietu wierzytelności z rynku telekomunikacyjnego jest jednym z kroków, które Zarząd Spółki miał w planach od samego początku tworzenia wizji jej rozwoju. Po ugruntowaniu schematu działań windykacji pakietów pochodzących z sektora transportu kolejowego nadszedł czas na dywersyfikację portfela posiadanych wierzytelności pod względem branżowym. Mamy ma na celu poszerzenie wolumenu posiadanych wierzytelności o kolejne branże usług masowych, takie jak usługi związane z obsługą ludności oraz wierzytelności gospodarcze i wreszcie, co jest nadrzędnym celem Spółki, wejście na rynek wierzytelności bankowych. Swego rodzaju „wielozadaniowość” pozwoli nam na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na rynku należności jako takim. Oczekujemy, że ugruntowanie naszej pozycji na kilku obszarach branżowych przełoży się na wzrost przychodów przy optymalizacji kosztów, która już obecnie jest stosowana.” – komentuje Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

W lipcu Spółka dokonała także zakupu pakietu 4.834 sztuk wierzytelności o łącznej wartości nominalnej sięgającej ponad 486 tys. zł. BVT S.A. posiada obecnie 245 tys. szt. wierzytelności, których łączna wartość nominalna przekracza 86 mln zł. Prowadzenie efektywnej windykacji tych pakietów pozwoli Emitentowi wypracowywać stabilne wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

Czytaj również:  Rekordowy zysk netto GK GPW w Q3 2017 r.

„Nabyty portfel wierzytelności jest kolejnym pochodzącym z obszaru transportu masowego ludności. Posiadamy sprawdzone struktury organizacyjne oraz schemat działania, który pozwala nam już na etapie składania oferty przetargowej w sposób realny ocenić jakość pakietu oraz koszty i obciążenia związane z jego nabyciem, a także ze ściągalnością. Takie podejście sprawia, że każdy następny pakiet z tej branży jest swego rodzaju „buforem” pozwalającym Spółce na wzrost przychodów przy optymalnym  zaangażowaniu kosztowym, co tym samym minimalizuje ryzyko związane z rentownością nabywanych wierzytelności.” – podsumowuje Szuba.