BVT S.A. zadebiutuje jutro na rynku NewConnect

0

BVT S.A., Spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, zadebiutuje w dniu jutrzejszym na rynku NewConnect. Debiut Spółki na alternatywnym rynku był dla jej Zarządu jednym z najważniejszych celów, a jego osiągnięcie pozwoli realizować przyjęty plan rozwoju.

W dniu 23.09.2015 r. Zarząd GPW w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 1.000.000 akcji serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna akcji, uwzględniając przeprowadzony w lipcu br. split w stosunku 1:50, wynosiła 0,80 zł za szt. W ofercie prywatnej BVT S.A. pozyskało 800 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe Emitenta.

„Przygotowując się do debiutu na rynku NewConnect Zarząd realizował kolejny etap, który został zawarty w strategii rozwoju Spółki od samego początku jej działalności. Zdaję sobie sprawę, że specyfika rynku wierzytelności wymaga elastyczności, która musi objawiać się także w posiadanych możliwościach dotyczących pozyskiwania środków finansowych. Jedną z takich opcji jest emisja akcji, która przyniosła BVT wpływ w wysokości 800 tys. zł. Środki, jakie Spółka pozyskała poprzez emisję akcji serii C, pozwoliły na zrealizowanie w pełni umowy zakupu pakietów wierzytelności z sektora transportu kolejowego oraz przyśpieszenie tempa, w jakim posiadane wierzytelności wdrożone zostały do realnej windykacji. Miało to znaczący wpływ na osiągnięte przez nas wyniki finansowe w I i II kwartale br. Dbałość Zarządu o utrzymanie proporcji kosztów na poziomie adekwatnym do rzeczywistych potrzeb oraz realna ocena zakupionych pakietów pozwoliły na wygenerowanie wyników dających możliwość wypłaty dywidendy naszym Akcjonariuszom w pierwszym pełnym roku działalności Spółki. Debiut na rynku NewConnect zwiększy także naszą wiarygodność biznesową na rynku wierzytelności i pozwoli nam umacniać pozytywny wizerunek wśród partnerów biznesowych.” – komentuje Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Czytaj również:  GPW ogłasza skład zarządu nowej kadencji

Spółka realizując założenia przyjętej Strategii Rozwoju, która zakłada nabywanie pakietów wierzytelności w nowych branżach, dokonała we wrześniu br. zakupu pakietów wierzytelności polskiego operatora telekomunikacyjnego o łącznej wartości nominalnej sięgającej blisko 3,22 mln zł. W ich skład wchodzi portfel spraw sądowych (usługi mobilne) oraz portfel klientów biznesowych (usługi stacjonarne). Jest to zarazem pierwszy zakup wierzytelności z nowej branży dokonany przez BVT S.A. Emitent złożył także najlepszą ofertę w przetargu na zakup pakietu wierzytelności pochodzących z sektora masowego transportu miejskiego. Jego wartość nominalna wynosi ponad 3 mln zł.