BVT S.A. zadebiutuje w piątek na rynku Catalyst

Katarzyna Szuba Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.
Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się zakupem oraz windykacją pakietów wierzytelności masowych i indywidualnych, zadebiutuje w najbliższy piątek na rynku Catalyst. Spółka z emisji obligacji serii C oraz serii D pozyskała łącznie 5 mln zł, które przeznaczyła na nabycie kolejnych pakietów wierzytelności.

Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst wprowadzonych zostanie 3.000 obligacji serii C oraz 2.000 obligacji D, każda o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł, a więc o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000 tys. zł. Obligacje są zabezpieczone oraz oprocentowane stałym kuponem w wysokości 7,8% w skali roku, wypłacanym kwartalnie. Termin wykupu obligacji serii C przypada na kwiecień 2019 r., a obligacji serii D na styczeń 2020 r. Środki pozyskane przez BVT S.A. z obydwu emisji zostały przeznaczone na zakup kolejnych pakietów wierzytelności oraz w niewielkim stopniu na bieżącą obsługę nabytych już wcześniej pakietów wierzytelności. Debiut na rynku Catalyst stanowi jeden z elementów strategii rozwoju Spółki.

„Spółka od samego początku swojej działalności zakładała, iż na pewnym etapie będzie korzystała z alternatywnych źródeł finansowania. Jednym z nich są właśnie obligacje. W chwili obecnej mamy wyemitowane cztery serie, a dwie z nich będą od piątku notowane na Catalyst. Myślę, że powodzenie czterech emisji świadczy o zaufaniu inwestorów do Spółki oraz Zarządu, a mnie utwierdza w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań, a także prawidłowej drodze Spółki w zakresie inwestowania i strategii rozwoju. Pozyskanie środków w wysokości ok. 10 mln zł w tak krótkim czasie pozwoliło Spółce przyspieszyć inwestowanie w zakresie wierzytelności z sektora bankowego, mówię tu o wierzytelnościach zabezpieczonych hipotecznie. W chwili obecnej jest to obszar rozwoju Spółki, na którym się w szczególności skupiamy. Pracujemy nad obsługą wierzytelności już posiadanych oraz procesujemy zakup kolejnych. Są to wierzytelności specyficzne, charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu przy świadomości, że momenty zakupu oraz realnego zysku są od siebie mocno odsunięte w czasie.” – komentuje Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

„Chciałabym także podkreślić, że Zarząd zdaje sobie oczywiście sprawę z kosztów, jakie niesie ze sobą pozyskanie finansowania w postaci obligacji. Niemniej jednak na chwilę obecną całość tych kosztów, a także koszty obsługi przedmiotowych wierzytelności pokrywamy z naszej dotychczasowej działalności opartej na pakietach masowych. Pozwala nam to optymalizować ryzyko inwestycyjne i spokojnie tworzyć schematy obsługi wierzytelności bankowych. Uważamy, że efekty tych inwestycji Spółka pokaże inwestorom w 2018 roku.” – zakończyła Prezes Szuba.

Strategia rozwoju BVT S.A. zakłada kontynuowanie zakupów wierzytelności masowych od operatorów usług komunikacyjnych (opłaty dodatkowe za brak biletów) oraz telekomunikacyjnych, a także budowanie pozycji rynkowej w branży wierzytelności bankowych. Spółka zamierza również pozyskiwać w ramach restrukturyzacji wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Emitent chce także osiągnąć wzrost skali działalności poprzez wykorzystanie potencjału wynikającego z połączenia ze spółką WindykacjaPL Sp. z o.o., które zostało przeprowadzone w 2016 r.

Po dwóch kwartałach 2017 r. BVT S.A. wypracowała 253 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 2.586 tys. zł.

Oceń artykuł
0 / 5

Your page rank: