Cena akcji Scanway w IPO ustalona na 45 zł

Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.
Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Oferta publiczna akcji Scanway, wiodącej firmy z branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej kontroli jakości w przemyśle, cieszy się sporym zainteresowaniem inwestorów. Cena emisyjna jednej akcji w ofercie została ustalona na 45,00 zł. Wielkość oferty wyniesie 9,0 mln zł, a Spółka emituje łącznie 200 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardzo nas cieszy, że oferta Scanway spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy podczas roadshow przekazali nam wiele pozytywnych opinii dotyczących przyjętego przez nas modelu biznesowego i potencjału do dalszego skalowania naszej działalności, którą rozwijamy równolegle w dwóch obszarach – kosmicznym i przemysłowym. Motywuje nas to ponadto do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby zrealizować obraną strategię rozwoju Spółki i utrzymać wysoką dynamikę rokrocznego zwiększania wyników. Istotnym wsparciem w tym zakresie będą środki jakie pozyskamy z oferty, bowiem wzmocnią one naszą działalność w obydwu tych segmentach. Obecnie na orbicie znajduje się już nasz teleskop do obserwacji Ziemi oraz urządzenie do autodiagnostyki satelity w ramach misji STAR VIBE, co pozwoliło nam otrzymać najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu. Ponadto jesteśmy obecni na pokładzie co najmniej 6 kolejnych misji kosmicznych, które powinny znaleźć się na orbicie w przeciągu najbliższych 2-3 lat. Cieszy mnie wygenerowanie wysokiego zainteresowania rynku ofertą Scanway, poprzez udział w której inwestorzy zyskują dostęp do kolejnego interesującego podmiotu z ekspozycją na branżę kosmiczną komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

Scanway jest polskim MŚP działającym w obszarze systemów wizyjnych i optoelektroniki. Działalność Spółki jest podzielona na dwa obszary – przemysłową (Industry) i kosmiczną (Space). W ramach rozwiązań dla przemysłu firma specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości wyrobów gotowych, surowców oraz procesu produkcyjnego. Oferta produktowa Spółki przyczynia się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i optymalizację procesu kontroli jakości m.in. w branży opakowaniowej i poligraficznej, automotive, spożywczej czy farmaceutycznej. W ramach gałęzi kosmicznej Scanway oferuje ładunki optyczne dla pojazdów kosmicznych, obejmujące produkty dedykowane do obserwacji, obrazowania i analizy obrazu. Oferowane przez firmę teleskopy do obserwacji Ziemi charakteryzują się skalowalnością, modułowością i możliwością dopasowania wyników obrazowania do celów użytkownika. Drugim typem ładunku jaki oferuje Spółka są systemy wizyjne pracujące w warunkach kosmicznych, badające stan infrastruktury orbitalnej oraz monitorujące procesy in-space serwisu i produkcji.

Scanway operuje na dynamicznie rozwijającym się rynku, rosnąc jeszcze szybciej od niego i dobrze wpasowując się w obecne trendy, czyli istotny wzrost liczby wystrzeliwanych satelitów, z których około połowa będzie wyposażona w ładunki optyczne, a także postępującą automatyzację, co sprzyja wdrażanym przez nas systemom wizyjnym w przemyśle. Naszym planem jest zrealizowanie programu inwestycyjnego w horyzoncie 18 miesięcy i osiągnięcie celów strategicznych na najbliższe trzy lata, czyli wzrost przychodów z działalności kosmicznej do 14-18 mln zł przy marży ok. 40-45% oraz wzrost przychodów z działalności przemysłowej do 14-18 mln zł przy marży ok. 30-35%. Pracując nad realizacją dalszego rozwoju Scanway, zamierzamy uczyć się najlepszych praktyk dla notowanych spółek i zyskać zaufanie w oczach inwestorów. Obecnie przygotowujemy się do debiutu na NewConnect, chcemy zadebiutować jeszcze w III kwartale 2023 roku dodaje Jędrzej Kowalewski.

Scanway posiada status flight heritage uzyskany w ramach misji STAR VIBE – teleskop optyczny firmy oraz system do autodiagnostyki satelitów znajduje się już na orbicie i jest w pełni funkcjonalny. Spółka jest też kluczowym konsorcjantem w największych projektach kosmicznych realizowanych w Polsce m.in. w misji EagleEye oraz misji PIAST. Razem z australijską firmą AICRAFT, ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji, Scanway rozpoczął w maju br. współpracę w zakresie stworzenia teleskopu do obserwacji Ziemi, wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji.

Prognozowana wartość rynku satelitów w latach 2021-2031 ma wzrosnąć z 279 mld USD do 400 mld USD, oznacza to CAGR na poziomie 3,7% (źródło: SIA SSIR 2022, Bryce Smallsats 2023). W tym samym okresie blisko 5-krotnie ma wzrosnąć liczba satelitów wystrzelonych w kosmos do ponad 24 tys. sztuk, z czego konstelacje komercyjne mają odpowiadać za około 70% rynku (źródło: Euroconsult). Około połowa z planowanych do wyniesienia satelitów będzie wyposażona w ładunki optyczne, a więc jest potencjalnym odbiorcą produktów Scanway. Szacowana wartość globalnego rynku wizji maszynowej w przemyśle w latach 2021-2030 ma podwoić swoją wartość z 13 mld USD do 26 mld USD (źródło: Gran View Research).

Przychody ogółem Spółki w 2022 roku wyniosły 3,6 mln zł, co przekłada się na wzrost w ujęciu rok do roku o 44%. Scanway wykazał w 2022 roku zysk netto w wysokości 0,3 mln zł, wzrost o 0,4 mln zł r/r. W 2022 roku za 47% przychodów odpowiadała działalność kosmiczna, a za 53% projekty dla przemysłu. Według stanu na połowę czerwca 2023 roku, Spółka posiada portfel zamówień na łączną kwotę 5,9 mln zł, z czego 2,1 mln zł zostało już ujęte w ramach przychodów ogółem w okresie 5 miesięcy 2023 roku, a 3,9 mln zł pozostało do rozliczenia w ramach bieżącego roku. Celem Scanway jest dalsze intensywne skalowanie działalności i zwiększanie przychodów poprzez komercjalizację istniejących i opracowywanych produktów, na które Spółka identyfikuje wysokie zapotrzebowanie rynkowe w bieżącym roku, a także w kolejnych latach.

W procesie trwającej oferty publicznej akcji Spółkę wspiera cc group – Doradca Finansowy i Autoryzowany Doradca NewConnect, a Głównym Menedżerem Oferty i Zarządzającym Księgą Popytu jest Dom Maklerski Navigator S.A.