Certyfikacja pracowników – motywator i ścieżka rozwoju

Anna Strutyńska, Dyrektor HR w Eniro Polska
Anna Strutyńska, Dyrektor HR w Eniro Polska

Eniro Polska, dostawca rozwiązań marketingu internetowego dla małych i średnich firm z powodzeniem rozwija proces wewnętrznej certyfikacji pracowników. Stała edukacja pracowników to jedno z najważniejszych zadań wpisanych w misję firmy. Rozwój portfolio produktów oraz rosnące potrzeby przedsiębiorców wymagają nieustannego rozwoju kwalifikacji. Certyfikacja potwierdza zdobycie nowych umiejętności i zachęca pozostałych do zdobywania pożądanych przez organizację kompetencji.

W dobie postępu technologicznego, gdy coraz więcej firm dysponuje podobnymi rozwiązaniami, istotną kwestią jest budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o kapitał ludzki. Certyfikacja pracowników jest szansą dla organizacji na wprowadzenie jeszcze lepszych standardów obsługi Klienta i rozwijania modelu organizacji uczącej się. W przypadku firmy Eniro Polska, certyfikacja jest wspólnym projektem Działu HR i Sprzedaży, który uzupełnia program edukacyjny z zakresu marketingu internetowego. W Dziale Sprzedaży certyfikat oznacza awans na stanowisko Specjalisty Sprzedaży lub Telesprzedaży ds. Marketingu Internetowego. W programie przewidziane są także kolejne stopnie certyfikacji.

Polskie małe i średnie firmy w szybkim tempie muszą dostosować się do wymagań tzw. rewolucji 4.0. To czwarta rewolucja przemysłowa, w której najważniejsze jest zastosowanie technologii i narzędzi cyfrowych w codziennym prowadzeniu biznesu. Nie każdy przedsiębiorca ma czas i środki na samodzielne zdobywanie wiedzy. Wielu z nich potrzebuje wsparcia w zakresie marketingu internetowego. Certyfikowany konsultant to pewność, że mamy do czynienia z ekspertem, profesjonalnym doradcą, który analizuje sytuację firmy (audyt obecności w sieci), sygnalizuje problemy i dobiera optymalne rozwiązania. Większa wiedza pozwala mu na lepsze zarządzanie relacjami z klientami i wzrost ich satysfakcji. W organizacji sprzedażowej, zarówno w Telesprzedaży, jak i Sprzedaży Bezpośredniej, posiadam obecnie 101 osób z certyfikatami, a kolejne 146 jest bliskie spełnienia warunków. Są to najbardziej aktywne i zaangażowane osoby w zespole, dla których nowa wiedza i budowanie marki osobistej to filary rozwoju personalnego. – mówi Joanna Hampel, Dyrektor Sprzedaży w Eniro Polska.

Każdy uczestnik programu otrzymuje na bieżąco indywidualną informację o wyniku, a w procesie dodatkowo wspiera go przełożony, zainteresowany wzrostem kompetencji i zaangażowania w swoim zespole.

Anna Strutyńska, Dyrektor HR w Eniro Polska
Anna Strutyńska, Dyrektor HR w Eniro Polska

Badania wskazują, że możliwości rozwoju kompetencji i stania się ekspertem w swojej dziedzinie to obecnie istotny obszar dla motywacji i satysfakcji pracowników. Element ten zyskuje na znaczeniu dla młodszych pokoleń. Program certyfikacji kompetencji cyfrowych w Eniro Polska odpowiada na tę potrzebę, ponieważ pozwala naszym pracownikom uzyskać ekspercką wiedzę i dzielić się nią z klientami, budując w ten sposób wizerunek własny oraz wizerunek firmy. Warunkiem uzyskania  certyfikatu jest więc nie tylko uczestnictwo w sesjach szkoleniowych i rozwiązanie obszernego testu  wiedzy, ale też  sprzedaż różnych produktów na założonym poziomie. Umiejętne połączenie teorii z praktyką gwarantuje, że nasz specjalista jest dobrze przygotowany do wspierania właścicieli małych i średnich firm w obszarze marketingu internetowego. Jesteśmy postrzegani jako firma, która dobrze szkoli siły sprzedaży, a sukces programu certyfikacji potwierdza tę opinię. – mówi Anna Strutyńska, Dyrektor HR w Eniro Polska.

Powodzenie projektu w Dziale Sprzedaży sprawiło, że firma rozszerza certyfikację na pozostałych pracowników, dostosowując ją do potrzeb innych działów.

Kolejnym krokiem jest certyfikowanie pracowników Działu Operacyjnego, którzy odpowiadają za realizację kampanii reklamowych dla klientów Eniro. Ostatnio wręczyliśmy w tym dziale dyplomy 24 osobom. W tym przypadku kryterium jest wiedza na temat naszych produktów oraz marketingu internetowego. – dodaje Anna Strutyńska, Dyrektor HR w Eniro Polska.

Certyfikacja pracowników sprzyja podnoszeniu efektywności całej organizacji. Proces certyfikacji pozwala firmie uzyskać informacje na temat umiejętności zatrudnionych w organizacji osób oraz lepiej zarządzać polityką szkoleniową. Dla pracowników jest to szansa na potwierdzenie własnych kompetencji i podniesienie samooceny.

Firmy certyfikujące swoich pracowników zyskują w perspektywie czasu wyższą jakość świadczonych usług, co pozytywnie przekłada się na proces współpracy z Klientami.