CFI HOLDING – split akcji

0

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki CFI HOLDING S.A. z 20 zł na 0,50 zł (1:40), określił najbliższy piątek, 26 sierpnia br., jako dzień podziału 688.075 akcji spółki CFI HOLDING oznaczonych kodem PLINTKS00013 na 27.523.000 akcji tej spółki.

„Dokonany przez nas split jest jednym z działań mających na celu poprawienie płynności akcji CFI HOLDING na GPW. Zależy nam, aby nasze walory były atrakcyjne dla inwestorów, a płynność jest jednym z parametrów, który jest brany pod uwagę przez osoby podejmujące decyzje inwestycyjne. Dlatego też, oprócz przeprowadzenia podziału akcji, prowadzimy inne działania w tym zakresie – w maju br. przystąpiliśmy do Programu Wspierania Płynności prowadzonego przez GPW.” – mówi Michał Kawczyński, wiceprezes zarządu CFI HOLDING.

Split jest to operacja polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego. Również kapitalizacja pozostaje bez zmian. Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu, natomiast po przeprowadzaniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się liczba akcji w obrocie.

W ocenie zarządu spółki, przeprowadzenie podziału akcji pozytywnie wpłynie na płynność oraz dostępność akcji spółki na rynku.

CFI HOLDING SA kontynuuje ponad dwudziestoletni okres działalności inwestycyjnej w branży budowlanej, deweloperskiej i nieruchomości inwestycyjnych. Aktualnie po zmianach w strukturze akcjonariatu spółki oraz nabyciu przez CFI HOLDING SA 100% udziałów w spółce Central Fund of Immovables Sp. z o.o., co miało miejsce w grudniu 2014 roku, w skład GK wchodzi kilkanaście podmiotów zależnych. Obecnie podstawowa działalność Grupy skoncentrowana jest na działalności hotelarskiej obsługiwanej przez CFI Hotels Group w 12 hotelach oraz obiektach konferencyjno – szkoleniowych oraz najmie powierzchni handlowych, biurowych i usługowych w ponad 80 nieruchomościach komercyjnych należących do Grupy. Działalność najmu powierzchni użytkowej uzupełniana jest przez najem ponad 680 posiadanych lokali mieszkalnych zarządzanych w ramach TBS Nasze Kąty Sp. z o. o., wchodzącej również w skład GK.

Czytaj również:  BondSpot uruchamia Segment PRIME na rynku Catalyst

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupa koncentruje się również na inwestycjach w inne dziedziny gospodarki, w tym segment chemiczny, sportowy, rekreacyjny, budowlany i developerski.

CFI HOLDING SA od 2014 r. skutecznie zarządza stworzoną GK, koncentrując się na optymalizacji zarządczej oraz realizowaniu szeregu zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych, co potwierdzają poprawiające się z roku na rok wyniki finansowe Grupy.