Cloud Technologies planuje rozszerzenie formuły skupu akcji własnych

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, notowana na rynku NewConnect spółka koncentrująca się na sprzedaży danych, zwołała na 7 listopada br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym Zarząd spółki zarekomenduje rozszerzenie uchwały dotyczącej skupu akcji własnych. Rozszerzona formuła umożliwi skup akcji nie tylko podczas sesji giełdowej, jak dotychczas, ale również w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży.

 – Jednym z kluczowych elementów przyjętej przez nas strategii na lata 2021-2023 jest rozpoczęty w lutym bieżącego roku skup akcji własnych, który prowadzimy w celu realizacji przyszłego programu motywacyjnego. Będziemy konsekwentnie kontynuować skup, a w celu zwiększenia dynamiki nabywania akcji, zaproponujemy podczas NWZ rozszerzenie podjętej uchwały o możliwość zaproszenia do składania ofert sprzedaży przez naszych akcjonariuszy – komentuje Piotr Prajsnar, przez zarządu Cloud Technologies.

Do końca 2023 roku Cloud Technologies planuje nabyć maksymalnie 250 tys. akcji, przeznaczając na ten cel do 15 mln zł. Dotychczas, czyli do 30 czerwca 2022 r., w ramach skupu akcji, spółka nabyła 44,9 tys. akcji, przeznaczając na ten cel 1,4 mln zł.

Cloud Technologies prowadzi skup akcji od lutego br. w trybie transz. Proponowana przez zarząd Cloud Technologies zmiana uchwały NWZ z 31 stycznia br. w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, zakłada, że zarząd będzie mógł nabywać akcje jak dotychczas, czyli podczas sesji giełdowej w ramach transakcji zawartych na rynku zorganizowanym oraz również w formie transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, czyli w formie zaproszenia do składania ofert.

Podczas zwołanego na 7 listopada Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowana została również zmiana w składzie Rady Nadzorczej Cloud Technologies, mająca na celu dostosowanie składu tego organu do planowanego przeniesienia notowań na Główny Rynek GPW.