Comperia.pl S.A. wyniki za I kwartał 2015 roku

Comperia.pl S.A. zarządzająca grupą serwisów oraz internetowych porównywarek finansowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych pierwszy kwartał 2015 roku zakończyła z 85% wzrostem przychodów ze sprzedaży na poziomie jednostkowym, które wyniosły aż 6,4 mln zł. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,1 mln zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Comperia.pl S.A. zdecydowanym krokiem podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, czego dowodem są nowe inwestycje oraz rekordowe wzrosty kluczowych dla spółki wskaźników, np. generowanych „leadów” i przychodu na „lead” oraz inkaso i prowizji w działalności ubezpieczeniowej.

– Comperia.pl S.A. jest w świetnej kondycji finansowej i ma bardzo dobre perspektywy wzrostu. Dynamika liczby klientów przesyłanych do naszych partnerów rośnie w skali blisko 70% rok do roku, co potwierdza, że działania podejmowane przez spółkę przynoszą zwrot w podstawowej działalności. Bardzo cieszy fakt, że mamy coraz więcej klientów w obszarze ubezpieczeń i produktów pozafinansowych. Dzięki temu Comperia.pl S.A. jest coraz bardziej odporna na ewentualne zawirowania rynkowe. Patrząc jednak na tempo rozwoju branży internetowej w Polsce trudno spodziewać się wystąpienia negatywnych zjawisk, dlatego optymistycznie patrzymy w przyszłość – mówi Bartosz Michałek, prezes zarządu Comperia.pl S.A.

Niebagatelny wpływ na świetne wyniki wypracowane przez Comperia.pl S.A. w pierwszych miesiącach 2015 roku miała rekordowa pod względem liczby uczestników promocja Comperia Bonus zrealizowana z Raiffeisen Polbank przy dodatkowym wsparciu telewizyjnej oraz szeroko zakrojonej internetowej kampanii reklamowej i zaangażowaniem najpopularniejszych blogerów finansowych. Tan flagowy produkt spółki wzmocniony przekazem reklamowym przełożył się w krótkim czasie również na zwiększenie liczby wydawców w programie partnerskim ComperiaLead, dzięki czemu spółka znacząco poszerzyła zasięg i zdobyła nowe źródła pozyskiwania „leadów”. Sukcesem jest także stale rosnące zainteresowanie internautów kolejnymi edycjami Comperia Bonus oraz produktami i usługami dostępnymi w porównywarkach Comperia.pl S.A.

Spółka powołała Comperia Bonus Club, czyli program lojalnościowy dla coraz większej społeczności gromadzonej wokół promocji Comperia Bonus, umożliwiający klubowiczom m.in. zarabianie na polecaniu produktów klientów Comperia.pl S.A. (np. banków, ubezpieczycieli, telekomów) – to kolejny krok w kierunku dywersyfikowania źródeł przychodów spółki.

Niezwykle istotnymi inwestycjami pierwszego kwartału br., które dają podstawię do wzrostu biznesu Comperia.pl S.A. w kolejnych miesiącach, są m.in. rozbudowana porównywarka GSM w serwisie TELEPOLIS.PL oraz poszerzona porównywarka ubezpieczeniowa, dzięki którym spółka generuje coraz wyższe przychody w obszarze produktów pozafinansowych. Comperia.pl S.A. powołała także dwie nowe marki: platformę blogową z wbudowanym modelem biznesowym Compare Yourself, dzięki której rośnie grono partnerów ComperiaLead oraz aplikację Comperia Analytics, która umożliwia przygotowywanie zaawansowanych analiz o produktach bankowych na bazie ponad 2 tys. ofert.
W zakresie działalności ubezpieczeniowej Comperia.pl S.A. inwestowała w rozwój własnej naziemnej struktury oraz wewnętrznej infolinii sprzedażowej, wiele czasu poświęciła także dostosowaniu aplikacji dla agentów ubezpieczeniowych Comperia Agent do oferty towarzystw ubezpieczeniowych oraz indywidualnego zapotrzebowania multiagencji, w których spółka wdraża aplikację. Te działania Comperia.pl S.A. przełożyły się na rekordowe inkaso składki i prowizji oraz zawarcie kolejnej umowy na wdrożenie innowacyjnej aplikacji Comperia Agent i wzrost sprzedanych oraz wdrożonych licencji.

Wyniki skonsolidowane Grupy Comperia, w skład której wchodzi Comperia.pl S.A. oraz spółka zależna Comperia Ubezpieczenia, prezentują wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,2 mln zł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku (zmiana o 103%) oraz blisko 0,5 mln zł zysku netto.