Czy pracodawcy są gotowi na elastyczny model pracy?

0

Zmienia się sposób w jaki pracujemy i w jaki mierzymy efektywność naszych działań. Coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że osiem godzin spędzonych przy firmowym biurku nie zawsze przekłada się na produktywność i optymalne rezultaty. Dlatego organizacje na całym świecie szukają alternatywnych rozwiązań i skłaniają się w stronę smart workingu.

To podejście, które zakłada koncentrację na efektach. Taki model pracy przynosi obopólne korzyści. Dla pracodawców oznacza większą efektywność, a pracownikom ułatwia utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Właśnie rusza projekt badawczy Mikomax Smart Office i ABSL diagnozujący gotowość polskich centrów usług dla biznesu do wprowadzenia smart workingu. Jego celem jest nie tylko ocena bieżącej sytuacji. To także zainicjowanie wymiany doświadczeń i stworzenie praktycznego przewodnika dla przedsiębiorców, którzy chcieliby wprowadzić zmiany w swojej organizacji, ale potrzebują wsparcia merytorycznego.

Projekt Smart Working Guidebook for modern service centers in Poland pozwoli na analizę tego, w jakim stopniu centra usług działające w Polsce mogą wdrażać rozwiązania z zakresu smart workingu. W rezultacie zostaną opracowane dobre praktyki i zestaw użytecznych wskazówek dla firm, które chciałyby w Polsce pójść w tym kierunku. Terminem smart working określa się model zarządzania zespołem, w którym nacisk położony jest na efekty, a nie fizyczną obecność przy biurku i ilość przepracowanych godzin. Korzyści płynące z takiego rozwiązania to zwiększenie innowacyjności, produktywności i poziomu satysfakcji pracowników. Czynnikiem, który skłania organizacje do wprowadzenia bardziej elastycznej organizacji pracy są badania, pokazujące, że długie godziny pracy  nie sprzyjają wydajności i kreatywności, a wręcz przeciwnie – hamują je. Zmieniają się też oczekiwania pracowników, zwłaszcza tych z pokolenia Y, dla których zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą jest priorytetem. Międzynarodowe badanie The 2016 Deloitte Millennial Survey pokazuje, że elastyczność miejsca pracy jest dla tej grupy wiekowej podstawowym atutem firmy.

Czytaj również:  Wrocławskie Parki Biznesu zwiększają przestrzeń dedykowaną działalności B+R
Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor ds. Marketingu i Handlu, Członek Zarządu Mikomax Smart Office
Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor ds. Marketingu i Handlu, Członek Zarządu Mikomax Smart Office

Zapotrzebowanie na wprowadzenie nowego modelu pracy w organizacji wynika też m.in. ze zmian technologicznych, które sprawiają, że wiele obowiązków może być wykonywanych poza biurkiem.

Ale smart working to także metody zarządzania zespołem wyzwalające kreatywność współpracowników, odblokowanie zasobów energii i uwolnienie potencjału. To również odpowiednia kultura organizacyjna firmy, która daje osobom zatrudnionym wolność wyboru. I wreszcie to filozofia prowadzenia biznesu, co najważniejsze, mierzalna. Dzięki temu możemy pracować w przestrzeni zaaranżowanej tak, by odpowiadała naszym potrzebom. To nie tylko biuro, a miejsce do przebywania i życia na co dzień, w myśl idei, że praca powinna adaptować się do życia pracownika, nie odwrotnie – komentuje Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu oraz Członek Zarządu Mikomax Smart Office.