Dane: być albo nie być biznesu

0

Zdaniem badaczy z ośrodka Gartner cyfrowa ekonomia jest wypadkową tworzenia, konsumowania i kontrolowania wartości związanej z produktami, usługami i zasobami firmy – również cyfrowymi. Żeby osiągnąć na tym polu biznesowe zyski siły powinni połączyć liderzy IT i osoby zarządzające organizacjami. Dodatkowo, 80% badanych w raporcie „Joining the Dots: Decision Making for a New Era” przygotowanego przez Instytut CIMA i AICPA przyznało, że ich organizacje, podejmując w ostatnich trzech latach ważne decyzje strategiczne, korzystało z niepełnych informacji.                   

Wszystko to odbywa się w ramach cyfrowego ekosystemu. To środowisko, na które składają się niezależne czynniki połączone zdigitalizowanymi platformami. Czynniki – w postaci ludzi lub przedsiębiorstw – działają w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. Niezależnie od branży. Jednak nie wszystkie firmy są gotowe, żeby do niego wejść. A kiedy już się w nim znajdą, nie zawsze potrafią w pełni wykorzystać jego zalety.

– Włączenie działań zwiększających digitalizację przedsiębiorstwa to aktualnie „być albo nie być” firmy na rynku. Od tego, w jakim tempie organizacja będzie nadążać za postępem technologicznym i coraz bardziej zaawansowanym cyfrowo społeczeństwem, zależy jej pozycja konkurencyjna. W Polsce liderami digitalizacji są te sektory, który są najbliżej konsumenta – bankowość, telekomunikacja, czy handel. Te branże musza bowiem dostosować poziom produktów i usług do bardzo zróżnicowanych grup wiekowych. Najbardziej wymagającym jest najmłodsze pokolenie – biegłe cyfrowo, chętnie testujące wszelkie nowinki IT oraz gotowe bardzo szybko zmienić dostawcę usług, jeśli nie jest zadowolone z poziomu obsługi oraz innowacyjności danej firmy – komentuje Marek Woźny, Dyrektor Zarządzający Application Services, Capgemini Polska.

Jak podkreślają badacze Gartnera, liderzy IT zbyt często rozumieją kreowanie cyfrowej wartości jako tworzenie narzędzi do poprawy swoich działań operacyjnych. To oczywiście jeden z kierunków, jednak wg ośrodka Gartner o wiele lepsze rezultaty przyniesie inwestowanie w tworzenie strategicznych założeń. Odpowiednie wykorzystanie i zrozumienie cyfrowej ekonomii doprowadzi do zidentyfikowania, a nawet wykreowania nowych rynków, wypracowania wartości dodanej firmy czy wprowadzenia ulepszeń na polach finansowych. Pod warunkiem, że nowi liderzy będą gotowi przyznać, że dotychczasowe sposoby analizowania danych, czyli

Czytaj również:  Rynek inwestycyjny w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych w Polsce

w oderwaniu od innych czynników, wymagają zmiany podejścia. Problem dostrzegają już CIO (Chief Information Officers). W badaniu przeprowadzonym przez Gartnera 34% z nich mówi, że umiejętności, lub też ich brak, związanie z przetwarzaniem informacji stanowią obecnie największą barierę w osiągnięciu sukcesu w biznesie. Skupiają się tu szczególnie na kompetencjach wykorzystywanych w najnowszych i najbardziej zaawansowanych procesach analitycznych. Twierdzą dodatkowo, że te kompetencje, które z powodzeniem sprawdzały się w erze „przedcyfrowej” nie znajdują zastosowania w dynamicznym i dziejącym się w czasie rzeczywistym środowisku biznesowym. A wraz z nowymi sposobami zarządzania przedsiębiorstwem powstają równie nowe sposoby analizowania jego kondycji. I jedne, i drugie opierają się w głównej mierze na danych i umiejętności ich połączenia.

Połącz kropki