DB Energy S.A. ustaliło cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 26 zł za jedną akcję

Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy S.A.
Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy S.A.

DB Energy S.A. ustaliło cenę emisyjną akcji serii D w Ofercie Publicznej na poziomie 26,00 zł za jedną akcję. Przy tak ustalonej cenie emisyjnej Oferta wynosi 10,79 mln zł, a środki z niej zostaną przeznczone na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO oraz intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją. Dziś, 31 marca br., rozpoczynają się zapisy na akcje Spółki w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, które potrwają do 4 kwietnia br. Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej, w II połowie kwietnia 2023 roku zakładany jest pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA na rynku równoległym GPW. Pierwszy dzień notowań Nowych Akcji planowany jest w ok. połowy maja, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczonych.

Model biznesowy i strategia rozwoju DB Energy spotkały się z dużym zainteresowaniem Inwestorów, co pomimo wymagającego sentymentu na rynku IPO w ostatnich miesiącach pozwoliło nam na zbudowanie Księgi Popytu na akcje DB Energy. Ustaliliśmy cenę emisyjną na poziomie 26,00 zł za jedną akcję serii D, a zatem zgodnie z tymi parametrami powinniśmy pozyskać 10,8 mln zł. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu Inwestorów będziemy mogli rozwijać naszą działalność zgodnie z planami oraz realizować kolejne, ambitne cele biznesowe.– komentuje Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy.

Oferta publiczna DB Energy obejmuje łącznie 415.000 akcji serii D, z czego 93.000 akcji serii D zostało dedykowanych do objęcia przez inwestorów w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych, natomiast 322.000 akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja dotycząca ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz ostatecznej liczby akcji serii D oferowanych w ramach oferty publicznej oraz liczby akcji serii D oferowanych w poszczególnych transzach dostępna jest na stronie internetowej: https://www.dbenergy.pl/ipo. Koordynatorem całości oferty jest Dom Maklerski Navigator SA. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń Sp.k.

DB Energy specjalizuje się w oszczędzaniu energii, a jej kompetencje obejmują wiele różnych nośników energii, takich jak energia elektryczna, ciepło, chłód i sprężone powietrze. Spółka oferuje kompleksową obsługę od identyfikacji przedsięwzięć, doradztwa i audytu, przez projektowanie i wykonanie inwestycji w modelu ESCO lub w modelu Generalnego Wykonawstwa (GW).

DB Energy realizuje i rozlicza już 5 projektów w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację (już poniesione i przyszłe) wynoszą łącznie 35 mln zł. Z czego lwią część, bo aż 29 mln zł pochłania umowa ze Słodownią Soufflet Polska. Realizacja tej inwestycji została zakończona w czerwcu 2022 r. i od tej pory generuje przychody dla DB Energy.

Rynek efektywności energetycznej wchodzi w etap dynamicznego wzrostu, który stymulowany jest przez wiele czynników, takich jak chociażby rosnąca globalna konkurencja w przemyśle, przy jednocześnie niskiej efektywności polskiego przemysłu. Wymusza to na spółkach wdrażanie rozwiązań oszczędzania energii. Przedsiębiorstwa zmagające się z ograniczonymi budżetami inwestycyjnymi chętniej korzystają z finansowania inwestycji w modelu ESCO, a także przekazują chętniej odpowiedzialność za utrzymanie ruchu infrastruktury i jej modernizację.