Deloitte: bez zmiany sposobu myślenia klientów nie uda się osiągnąć celów Porozumienia Paryskiego

Tomasz Konik – nowy Partner Zarządzający Deloitte Polska (1)
Tomasz Konik, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce

Za niecały miesiąc politycy, naukowcy oraz biznesmeni spotkają się w Egipcie, gdzie w ramach 27. edycji szczytu klimatycznego COP będą dyskutować na temat największych wyzwań związanych z walką ze zmianami klimatu. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte – uczestników konferencji PRECOP, poprzedzającej światowy szczyt klimatyczny, wojna w Ukrainie stanie się akceleratorem zmian w obszarze podejścia do kwestii energetycznych, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

W dniach 18-19 października 2022 r. przedstawiciele władz, biznesu, środowisk naukowych spotkali się na organizowanej co roku konferencji PRECOP celem wypracowania polskiego stanowiska na zbliżający się Szczyt Klimatyczny COP 27. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele firmy doradczej Deloitte, którzy wskazywali na największe wyzwania dla zielonej transformacji z punktu widzenia przedsiębiorstw, branż oraz podmiotów państwowych.

Biznes wobec zielonej rewolucji

Jednym z filarów współczesnej ekonomii jest zasada maksymalizacji zysku ekonomicznego przez przedsiębiorstwa. W ostatnich latach coraz większe znaczenie dla ostatecznego wyniku finansowego firm zaczęła mieć koncepcja zrównoważonego rozwoju, która wpływa nie tylko na regulacje prawne warunkujące działalność przedsiębiorstw, ale również codzienne wybory konsumenckie. Ważnym czynnikiem jest także zdolność przedsiębiorstw do pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, którzy coraz częściej wracają uwagę na działania danego podmiotu związane z ograniczaniem śladu węglowego.

Kwestia postawy względem zmian klimatycznych w najbliższej przyszłości będzie miała ogromne znaczenie dla przyszłości biznesu. Firmy będą musiały brać pod uwagę to, czy klienci będą chcieli kupować ich produkty, jeśli będą one powstawały przy udziale emisyjnych źródeł energii. Podobnie wygląda kwestia talentu– z naszych badań wynika, że młodsze pokolenia coraz większą wagę przywiązują do tego, czy potencjalny pracodawca angażuje się w walkę ze zmianami klimatu. To mogą być kluczowe czynniki wpływające na kondycję firmy w najbliższym czasie – mówi Tomasz Konik, prezes zarządu, Deloitte Polska.

Ekspert zwrócił również uwagę na różnice w strategii wdrażania zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju w różnych częściach świata. Podczas gdy kraje europejskie uznały, że optymalną strategią będzie promowanie zielonego ładu za pomocą regulacji prawnych, w Stanach Zjednoczonych dominuje podejście, że tego typu zmiany powinny być przede wszystkim opłacalne biznesowo. Zdaniem Tomasza Konika żadna z tych dróg nie jest wystarczająca i rolą państwa jest uwzględnianie w rozwiązaniach prawnych interesu przedsiębiorców, którzy powinni widzieć korzyści wynikające z wdrożeń na rzecz klimatu.

Jednym z przykładów właściwych rozwiązań, jakie mogą umożliwić biznesowi zieloną transformację jest przytoczona przez prezesa Deloitte metodologia Science Based Targets Initiative (SBTi). Opracowane z inicjatywy m.in. ONZ narzędzie pozwala niemal każdej filmie przygotować swój własny plan dekarbonizacji, wdrożyć go i weryfikować postępy w tym zakresie. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą w transparentny sposób pokazywać i rozliczać się ze swoich celów zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność za produkty drogą do cyrkularności

W 2021 r. w Polsce zebranych zostało 13,7 mln ton odpadów komunalnych – o 4 proc. więcej niż w roku poprzednim (dane: Główny Urząd Statystyczny). Kluczowa dla ograniczania zanieczyszczenia staje się zdolność danego państwa do odzyskiwania surowców oraz promowania idei gospodarki obiegu zamkniętego. O największych szansach i wyzwaniach w tym obszarze dyskutowali uczestnicy Okrągłego Stołu Odpadowego, zorganizowanego w pierwszym dniu PRECOP 27. Jednym z tematów debaty była kwestia legislacji oraz zjawiska szarej strefy gospodarki odpadami.

Jednym z największych problemów jest niewłaściwa ewidencja odpadów. Samorządy często uznają zawartość żółtych pojemników za odpady z tworzyw sztucznych. Dodatkowo, na skutek m.in. niejednoznacznych oznaczeń zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy dokonują segregacji w niewłaściwy sposób (okres dostosowawczy minął w lipcu 2022). W efekcie jako kraj ponosimy opłaty za niewystarczający recykling odpadów z tworzyw sztucznych – mówi Joanna Leoniewska–Gogola, Deputy Director, Sustainability & Economics Consulting CE, Deloitte.

Ekspertka podkreśliła, że ważne jest skupienie się na początkowym etapie życia produktów poprzez implementację takich rozwiązań prawnych jak Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta. System kaucyjny powinien z kolei być narzędziem do poprawy osiąganych poziomów oraz maksymalnie ułatwiać segregację użytkownikom indywidualnym.

Cyrkularność branży odzieżowej to nie utopia

Branża odzieżowa globalnie jest warta 2,4 bln dol. i zatrudnia w światowym łańcuchu dostaw ponad 300 mln ludzi, w większości kobiet. Jednocześnie jest odpowiedzialna za 8-10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych – to więcej niż w przypadku emisji pochodzącej z przelotów międzynarodowych i żeglugi morskiej łącznie. Niepełne wykorzystanie wyprodukowanych tekstyliów oznacza roczne straty materiałowe o wartości 100 mld dol., a od 25 do 40 proc. wszystkich tkanin użytych w fabrykach pozostaje albo staje się odpadem.

Aby zmienić ten stan rzeczy, Komisja Europejska zaproponowała szereg twardych regulacji mających na celu dostosowanie ekosystemu tekstylnego do wymogów zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Zgodnie z nimi przemysł modowy do 2030 r. ma stać się cyrkularny, a większość wyrobów włókienniczych wprowadzanych na rynek europejski ma: cechować się trwałością, nadawać się do recyklingu i być wolna od niebezpiecznych substancji. Ich produkcja ma odbywać się z poszanowaniem środowiska i ludzi w całym łańcuchu wartości.

Najprostszym wyjaśnieniem tego, czym jest zrównoważona moda jest świadomość wpływu społecznego i środowiskowego, jaki mają zarówno projektanci, producenci jak i konsumenci. Największym wyzwaniem, bez względu na branżę, jest zmiana sposobu myślenia o odpowiedzialności, bo w całym łańcuchu wartości jest wiele osób, które nie rozumieją tego wpływu albo nie chcą go dostrzec, uważając, że wdrażanie strategii ESG się nie opłata. – mówiła Marta Karwacka, Senior Manager, Sustainability & Economics Consulting CE, Deloitte, uczestnicząca podczas PRECOP 27 w panelu Zrównoważona moda.

Zdaniem ekspertki ta sytuacja zaczyna się jednak zmieniać i jest coraz więcej firm w branży mody, które przygotowują i wdrażają strategie zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia dla wielu jest to temat nowy, dlatego dla znaczącej części firm wejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju to spore wyzwanie, tym bardziej, że konsumenci są coraz bardziej wymagający. Menadżerowie rozumieją, że w branży mody nie ma innej drogi, nawet jeśli nie rozumieją ESG i sądzą, że wiąże się to przede wszystkim z generowaniem kosztów.

Tymczasem ESG jest to inwestycja – świadomie i rozsądnie wdrożona, pozwoli skutecznie zarządzać ryzykiem i dostosować się do kierunku toczących się na rynku zmian. Musimy zdawać sobie sprawę, że motywacje firm do zajęcia się ESG są bardzo różne. Jedne muszą przygotować się do ujawnień taksonomicznych lub raportowania niefinansowego, inne chcą podnieść swoje wyniki w ratingach ESG, kolejne mają wyraźny sygnał od swoich partnerów biznesowych, że to jest warunek by nie „wypaść” z łańcucha dostaw.

Ekspertka Deloitte wskazywała, że sektor, nie może koncentrować się tylko na zagospodarowaniu nadprodukcji ubrań, ale powinien też brać pod uwagę ich wpływ od momentu ich projektowania.

Choć konsumenci w skali masowej nie są jeszcze w pełni gotowi na postulowaną przez Komisję Europejską cyrkularność, należy się spodziewać, że za kilka lat będzie ona standardem. Nie może jednak dotyczyć tylko ostatniego etapu cyklu życia wyrobów tekstylnych. Tym bardziej, że zgodnie z analizami na etapie produkcji surowca generowanych jest ponad 60 proc. emisji GHG pochodzących z branży odzieżowej. Zdaniem Marty Karwackiej tym etapem trzeba się koniecznie zająć. Wyzwaniem jest też to, w jaki sposób marki odzieżowe zaczną identyfikować wpływ społeczny i środowiskowy swoich dostawców oraz współpracować z nimi by poprawić impakt w łańcuchu wartości. Sektor nie może koncentrować się tylko na zagospodarowaniu nadprodukcji ubrań, ale powinien też brać pod uwagę ich wpływ od momentu ich projektowania.