Dobre wyniki sprzedaży mieszkań. Deweloperzy będą refinansować obligacje, żeby pozyskać środki na nowe projekty

0


W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku deweloperzy odnotowali dwucyfrowy wzrost sprzedaży mieszkań rok do roku. Rośnie również liczba wydawanych pozwoleń na budowę. Aby pozyskać środki na nowe projekty, spółki będą w większości refinansować obligacje, których termin zapadalności przypada w najbliższych miesiącach.

– Sprzedaż mieszkań po trzech kwartałach 2016 roku wyniosła ponad 16.3 tys. lokali w analizowanej przez nas grupie deweloperów, co daje nam prawie 12-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięksi deweloperzy – Dom Development, RobygMurapol – sprzedali ponad 2 tys. mieszkań. Atal, który również bardzo szybko goni czołówkę, sprzedał ponad 1,7 tys. mieszkań. Natomiast J.W. Construction oraz LC Corp odnotowały sprzedaż rzędu 1,1–1,4 tys. mieszkań. Pozostali deweloperzy sprzedali w tym okresie poniżej tysiąca lokali – informuje Mateusz Mucha, menadżer w Domu Maklerskim Navigator oraz wiceprezes zarządu Navigator Debt Advisory.

Z opublikowanego w czerwcu tego roku raportu domu maklerskiego Navigator, który zanalizował sytuację 11 wybranych deweloperów z rynku Catalyst, płyną optymistyczne dane. Autorzy opracowania zwracają uwagę na to, że cele sprzedażowe deweloperów na cały 2016 rok pozwalają z optymizmem patrzeć na najbliższe dwa lata. W większości przypadków zarządy spółek zakładają wzrost lub przynajmniej utrzymanie obecnego wolumenu sprzedaży mieszkań. Zwiększenie liczby wydanych pozwoleń na budowę o 20 proc. oraz dobre wyniki sprzedażowe w minionych kwartałach pozwalają sądzić, że wyniki w latach 2016–2017 będą przynajmniej tak dobre, jak w ubiegłym roku.

– Chciałbym podkreślić, że bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnęły w szczególności spółki działające na rynku wrocławskim. Archicom, Vantage Development i Lokum Deweloper odnotowały największe wzrosty sprzedaży mieszkań rok do roku, co oznacza, że rynek wrocławski jest w bardzo dobrej kondycji, sprzedaje się tam bardzo dużo mieszkań – zaznacza Mateusz Mucha.

Analitycy domu maklerskiego Navigator wskazują, że wzrost pozwoleń na budowę i dobre wyniki sprzedażowe wpływają na zwiększoną aktywność deweloperów w zakresie pozyskiwania środków na nowe projekty, na przykład poprzez emisję obligacji korporacyjnych. W opinii ekspertów obligacje, których termin zapadalności przypada w kolejnych miesiącach, spółki w większości przypadków będą chciały zrefinansować poprzez nowe obligacje.

Czytaj również:  Plast-Box opublikował wyniki po I połowie 2018 roku

– W 2017 roku analizowane przez nas spółki będą miały do wykupu obligacje za około 500 mln zł, natomiast w latach 2018 i 2019 roku będzie to ponad 1,2 mld zł. Cały czas podtrzymujemy naszą prognozę, że dług ten będzie w zdecydowanej większości zastępowany nowym długiem, gdyż sytuacja deweloperów wygląda bardzo obiecująco – mówi Mateusz Mucha.

Menadżer Navigatora podkreśla, że do grupy jedenastu deweloperów mieszkaniowych, którzy mają notowane na Catalyst obligacje o wartości przekraczającej 40 mln zł, dołączył Archicom, który w czerwcu br. wyemitował obligacje o wartości 55 mln zł.