Dobre wyniki sprzedaży mieszkań. Deweloperzy będą refinansować obligacje, żeby pozyskać środki na nowe projekty

0
1219747528_dm_navigator_developerzy.png


W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku deweloperzy odnotowali dwucyfrowy wzrost sprzedaży mieszkań rok do roku. Rośnie również liczba wydawanych pozwoleń na budowę. Aby pozyskać środki na nowe projekty, spółki będą w większości refinansować obligacje, których termin zapadalności przypada w najbliższych miesiącach.

– Sprzedaż mieszkań po trzech kwartałach 2016 roku wyniosła ponad 16.3 tys. lokali w analizowanej przez nas grupie deweloperów, co daje nam prawie 12-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięksi deweloperzy – Dom Development, Robyg i Murapol – sprzedali ponad 2 tys. mieszkań. Atal, który również bardzo szybko goni czołówkę, sprzedał ponad 1,7 tys. mieszkań. Natomiast J.W. Construction oraz LC Corp odnotowały sprzedaż rzędu 1,1–1,4 tys. mieszkań. Pozostali deweloperzy sprzedali w tym okresie poniżej tysiąca lokali – informuje Mateusz Mucha, menadżer w Domu Maklerskim Navigator oraz wiceprezes zarządu Navigator Debt Advisory.

Z opublikowanego w czerwcu tego roku raportu domu maklerskiego Navigator, który zanalizował sytuację 11 wybranych deweloperów z rynku Catalyst, płyną optymistyczne dane. Autorzy opracowania zwracają uwagę na to, że cele sprzedażowe deweloperów na cały 2016 rok pozwalają z optymizmem patrzeć na najbliższe dwa lata. W większości przypadków zarządy spółek zakładają wzrost lub przynajmniej utrzymanie obecnego wolumenu sprzedaży mieszkań. Zwiększenie liczby wydanych pozwoleń na budowę o 20 proc. oraz dobre wyniki sprzedażowe w minionych kwartałach pozwalają sądzić, że wyniki w latach 2016–2017 będą przynajmniej tak dobre, jak w ubiegłym roku.

– Chciałbym podkreślić, że bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnęły w szczególności spółki działające na rynku wrocławskim. Archicom, Vantage Development i Lokum Deweloper odnotowały największe wzrosty sprzedaży mieszkań rok do roku, co oznacza, że rynek wrocławski jest w bardzo dobrej kondycji, sprzedaje się tam bardzo dużo mieszkań – zaznacza Mateusz Mucha.

Analitycy domu maklerskiego Navigator wskazują, że wzrost pozwoleń na budowę i dobre wyniki sprzedażowe wpływają na zwiększoną aktywność deweloperów w zakresie pozyskiwania środków na nowe projekty, na przykład poprzez emisję obligacji korporacyjnych. W opinii ekspertów obligacje, których termin zapadalności przypada w kolejnych miesiącach, spółki w większości przypadków będą chciały zrefinansować poprzez nowe obligacje.

– W 2017 roku analizowane przez nas spółki będą miały do wykupu obligacje za około 500 mln zł, natomiast w latach 2018 i 2019 roku będzie to ponad 1,2 mld zł. Cały czas podtrzymujemy naszą prognozę, że dług ten będzie w zdecydowanej większości zastępowany nowym długiem, gdyż sytuacja deweloperów wygląda bardzo obiecująco – mówi Mateusz Mucha.

Menadżer Navigatora podkreśla, że do grupy jedenastu deweloperów mieszkaniowych, którzy mają notowane na Catalyst obligacje o wartości przekraczającej 40 mln zł, dołączył Archicom, który w czerwcu br. wyemitował obligacje o wartości 55 mln zł.

– Ta dwunastka, włącznie z Archicomem, przeprowadziła od czerwca do dziś dziewięć emisji obligacji o łącznej wartości 316 mln zł, przy wykupie obligacji za 196 mln zł. To oznacza, że mamy 120 mln zł nadwyżki nowych emisji nad wykupem emisji, co potwierdza naszą tezę, że obligacje będą zastępowane nowym długiem i do tego pewnie będzie nowy dług dokładany – podkreśla Mateusz Mucha.

Jedną z największych emisji w tym okresie przeprowadził Robyg, który wyemitował obligacje o wartości 100 mln zł. Zaraz za nim uplasował się Archicom (55 mln zł) i Lokum Deweloper, który przeprowadził emisję o wartości 40 mln zł. Spółka Polnord wypuściła w tym czasie dwie serie obligacji za 40 mln zł.

Spółki deweloperskie zapowiedziały również emisję nowych obligacji. Do końca roku Dom Development planuje przeprowadzić emisję o wartości 120 mln zł, która zastąpi zapadający w lutym przyszłego roku dług z tytułu obligacji. Spółka Vantage Development zapowiedziała emisję do 25 mln zł, również na refinansowanie emisji zapadających w 2017 roku. Emisję obligacji o wartości 25 mln zł zapowiada także wrocławski deweloper i2 Development, który zadebiutował w maju na rynku głównym GPW.

– W najbliższym czasie niektóre spółki dokonają również przedterminowego wykupu. Robyg wykupi obligacje za 15 mln zł, a Vantage Development w związku z planowaną emisją planuje przedterminowo wykupić papiery za 23,5 mln zł. Mały przedterminowy wykup obligacji za 7 mln zł zapowiedział także Polnord – informuje Mateusz Mucha.