Dom Maklerski INC rozpoczyna jako depozytariusz obsługę pierwszego FIZ

Paweł Śliwiński, prezes Domu Maklerskiego INC
Paweł Śliwiński, prezes Domu Maklerskiego INC

Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju, Grupa INC poszerza zakres prowadzonej działalności i dywersyfikacji źródeł przychodów. Należący do niej Dom Maklerski INC podpisał umowę z funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i od 11 sierpnia br. będzie świadczył usługę depozytariusza tego funduszu.

– Pierwsza umowa na świadczenie usługi depozytariusza to milowy krok w realizacji strategii rozwoju Grupy INC i samego Domu Maklerskiego INC, który stał się bardzo istotnym podmiotem w naszej organizacji. Dziękujemy naszemu pierwszemu Klientowi za zaufanie, jakim obdarzył nas jako podmiot wchodzący na rynek depozytariuszy funduszy inwestycyjnych. Wierzę, że już na etapie przejmowania obsługi funduszu udowodniliśmy, że jesteśmy profesjonalnym i zaangażowanym partnerem. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A. oraz prezes zarządu i główny akcjonariusz INC S.A.

Depozytariusze funduszy inwestycyjnych pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie rynku kapitałowego. W opinii Zarządu Domu Maklerskiego INC, trwają istotne zmiany na rynku usług depozytariuszy funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ponieważ część banków wycofuje się lub ogranicza tego typu działalność. Dla dużych instytucji finansowych nie jest to podstawowa linia biznesowa, może to natomiast być dochodowa działalność dla kilku mniejszych podmiotów działających na rynku kapitałowym i posiadających odpowiednie licencje. Analogicznie jak bankowi depozytariusze, Dom Maklerski INC korzysta z najczęściej stosowanego na rynku systemu IT renomowanego dostawcy i również dzięki temu narzędziu może zaoferować najwyższą jakość usług.

– Prowadzimy zaawansowane rozmowy z kolejnymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych, które powinny przełożyć się na nowe umowy. Przez ostatnie miesiące intensywnie i konsekwentnie przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia świadczenia usługi depozytariusza. Teraz zaczynamy zbierać pierwsze owoce naszej pracy. Co nie zmienia faktu, że by odnieść rynkowy sukces przed nami jeszcze wiele do zrobienia. – dodaje Paweł Śliwiński.

Zespół depozytariusza złożony jest z bardzo doświadczonych osób, pracujących wcześniej przez wiele lat przy obsłudze funduszy inwestycyjnych zamkniętych w bankach, domach maklerskich,  podmiotach wyceniających fundusze na zlecenie towarzystw funduszy inwestycyjnych i w samych towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Korzystamy też z mocno rozwiniętych kompetencji analityków Domu Maklerskiego INC w obszarze wycen aktywów. To daje Domowi Maklerskiemu INC szerokie kompetencje i wszechstronność, a naszym Klientom gwarancję zrozumienia ich potrzeb, pewność sprawnej i skutecznej komunikacji i wysokiej responsywności.

– Zarząd Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. docenia konstruktywną i efektywną współpracę z Domem Maklerskim INC S.A. już na etapie zmierzającym do zawarcia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu. W szczególny sposób należy podkreślić kompetencje osób zaangażowanych z ramienia Domu Maklerskiego INC S.A. w realizację tego projektu. Ich wiedza, doświadczenie i elastyczność operacyjna dobrze rokują na naszą współpracę przy prowadzeniu spraw funduszu – komentuje Andrzej Król, prezes zarządu Towarzystwa.