GAMIVO zaprasza do sprzedaży akcji

gpw

Notowana na NewConnect spółka GAMIVO ogłasza zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji po z góry ustalonej cenie 100 zł za jeden papier. Zaproszenie jest ograniczone czasowo i potrwa do 23 sierpnia.

GAMIVO planuje nabyć 50 tys. zdematerializowanych akcji zwykłych. Stanowią one łącznie 2,48 proc. kapitału zakładowego spółki, a więc uprawniają do wykonywania ok. 2,48 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka ustaliła cenę zakupu akcji w ramach zaproszenia na 100 zł za jedną akcję. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 10 sierpnia 2023 r. i potrwa do 23 sierpnia. Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski Trigon.

GAMIVO od początku istnienia rozwijała się bardzo dynamicznie. W lipcu liczba zarejestrowanych użytkowników platformy przekroczyła próg 5 mln, którzy kupili już łącznie ponad 21,5 mln gier, programów, kart podarunkowych oraz innych produktów cyfrowych. Zaufanie graczy odzwierciedla się także w wynikach.

Dzięki nieustannej optymalizacji biznesu, udanym akcjom marketingowym i skutecznej promocji premier spółka w 2022 roku wypracowała rekordowe 44,2 mln zł przychodów i niemal 7,1 mln zł zysku netto, którymi postanowiła podzielić się z akcjonariuszami. Zarząd GAMIVO zaproponował wypłatę dywidendy, natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję, by zamiast tego przeprowadzić skup akcji własnych oraz emisję akcji bonusowych. Przymnijmy, że do otrzymania akcji gratisowych uprawnieni są inwestorzy posiadający akcje GAMIVO na koniec notowań 28 czerwca 2023 r.

Ich emisja odbywa się w stosunku 1:1.