Dwucyfrowy wzrost budownictwa biurowego w Polsce w 2015 r.

Dwucyfrowy wzrost budownictwa biurowego w Polsce w 2015 r.

Po spadkowych latach 2013-2014, w 2015 r. oczekiwany jest dwucyfrowy wzrost produkcji budowlano-montażowej w budownictwie biurowym – do poziomu 3,6 mld zł, czyli nieco poniżej rekordowej dotychczas wartości 3,8 mld zł z 2012 r. Rynek rosnąć powinien także w 2016 r., na co wskazują bardzo dobre dane o pozwoleniach budowlanych uzyskanych przez inwestorów w 2014 r.

Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje – Firmy – Statystyki – Prognozy – Ceny”, analitycy PMR prognozują, że w latach 2015-2020 na rynku przybędzie ok. 5,5 mln m² powierzchni biurowej, z czego ok 4 mln m² stanowić będzie nowoczesna powierzchnia biurowa w Warszawie i miastach regionalnych.

Rynek budownictwa biurowego w Polsce znacząco rozwinął się dopiero w ostatnich dziesięciu latach, czyli od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dynamicznego rozwoju w Polsce branży outsourcingowej. Obecnie w Polsce istnieje już ponad 600 tego typu centrów zatrudniających 150 tys. osób, głównie w dużych miastach z zapleczem akademickim.

„Na dalszy rozwój branży usług dla biznesu, a tym samym rynku budownictwa biurowego, wpływ będą miały także czynniki jak: ewolucja branży od prostych operacji do usług opartych na wiedzy i zaawansowanych technologiach, rozwój sektora usług dla biznesu w mniejszych miastach regionalnych, kolejne inwestycje firm obecnych już na polskim rynku, a także rosnąca popularność outsourcingu wśród firm krajowych”, uważa Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego i autor raportu. Jak dodaje: „Dalszy rozwój budownictwa biurowego wsparła także wiadomość o przedłużeniu funkcjonowania do 2026 r. Specjalnych Stref Ekonomicznych, w ramach których działają nie tylko firmy produkcyjne (choć te także obok fabryk posiadają zazwyczaj niewielkie biura), ale także inwestorzy z branży outsourcingowej”.

Jak pokazuje analiza realizowanych oraz planowanych inwestycji biurowych, wśród deweloperów działających na rynku powierzchni biurowych, liderem pod względem liczby realizowanych obecnie projektów jest Echo Investment, z ośmioma inwestycjami biurowymi w trakcie realizacji. Kolejni ważni deweloperzy biurowi do Skanska Property Poland oraz należąca do grupy Ikea spółka Vastint Poland. Natomiast do pracowni architektonicznych, które zaprojektowały największą liczbę biurowców będących obecnie w budowie lub w przygotowaniu należą: Kuryłowicz & Associates, APA Wojciechowski oraz JEMS Architekci. Z kolei pod względem liczby realizowanych obecnie kontraktów na generalne wykonawstwo projektów biurowych liderami rynku są firmy Skanska, Erbud oraz Porr.

Z przeprowadzonej przez analityków PMR analizy kontraktów na wykonawstwo budynków biurowych wynika, że średnia jednostkowa cena kontraktowa wynosi ok. 4,2 tys. zł za m² powierzchni użytkowej. Przy czym średnia cena kontraktowa w przypadku obiektów publicznych jest o ponad 20% niższa niż w przypadku obiektów prywatnych. Spośród analizowanych kontraktów najwyższa jednostkowa cena kontraktowa wyniosła 5 844 zł/m² (Biurowiec X2 Boutique Office w Warszawie). Natomiast projektem publicznym o najwyższej jednostkowej cenie kontraktowej wśród analizowanych kontraktów jest budowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi (5 699 zł/m2). Wśród najdroższych przedsięwzięć dominowały biurowce klasy A, posiadające lub starające się o certyfikaty ekologiczne oraz dysponujące dwiema lub trzema kondygnacjami podziemnymi. Te dwa czynniki w największym stopniu wpływają na koszt budowy obiektów biurowych.

Największą liczbą projektów biurowych w realizacji niewątpliwie może się pochwalić Warszawa, gdzie w budowie jest ok. 50 inwestycji. Dynamicznie rosną jednak również zasoby powierzchni biurowych w Krakowie oraz Wrocławiu. Według bazy PMR Inwestycje, w miastach tych w marcu 2015 r. było odpowiednio 15 i 10 projektów biurowych w trakcie realizacji. Również ok. 10 inwestycji biurowych powstaje na rynku trójmiejskim. Warszawa wiedzie prym również jeśli chodzi o ilość inwestycji biurowych w fazie planowania lub przygotowania. W bazie PMR Inwestycje, w marcu 2015 r. znajdowało się 65 projektów biurowych ze stolicy będących na etapie planowania lub przygotowania.

Za największy opracowywany obecnie projekt biurowy w Polsce należy uznać kompleks Chopin Airport City w Warszawie. Będące inwestorem Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, planuje na 22,5 ha w pobliżu Lotniska Chopina w ciągu 10 lat zrealizować pierwsze w kraju miasteczko lotniskowe, w skład którego ma wejść 26 budynków o przeznaczeniu biurowym z funkcjami uzupełniającymi (165 tys. m² powierzchni użytkowej ogółem).