Ekipa Holding coraz bliżej debiutu na New Connect

NewConnect

Akcjonariusze Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. zgodzili się na połączenie z EKIPA HOLDING. Jest to kolejny krok w drodze spółki na NewConnect. Ponadto spółka podała też po raz pierwszy wyniki finansowe za 2021 rok. Grupa kapitałowa osiągnęła w 2021 r. 9,6 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających 45,9 mln zł.

W procesie wejścia na NewConnect EKIPA HOLDING współpracuje z największą na małym parkiecie firmą inwestycyjną – JR HOLDING ASI S.A., będącą głównym akcjonariuszem Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A. (BBI S.A.), z którą to spółką zamierza połączyć się EKIPA HOLDING. 25 kwietnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI, podjęło uchwałę połączeniową.

Nasza współpraca z Ekipą układa się dobrze. Potwierdza się, że przyjęta wycena jest konserwatywna. Już w pierwszych opublikowanych wynikach Ekipa przekracza wstępne założenia. Uważnych obserwatorów tej spółki nie powinno to dziwić. Grupa już teraz posiada kilka solidnych źródeł przychodów, które nie tylko się rozwijają, ale także mają wysoką rentowność – komentuje January Ciszewski – Prezes i główny akcjonariusz JR HOLDING.

Zgodnie z planem połączenia parytet wymiany akcji został ustalony na jedną akcję BBI w zamian za 3 akcje EKIPY HOLDING, oznacza to, że w ramach emisji połączeniowej BBI wyemituje 36.707.460 szt. nowych akcji serii F, których cena emisyjna została ustalona na 6,87 zł za sztukę. Każdy z dotychczasowych akcjonariuszy EKIPY HOLDING otrzyma jedną nową akcję BBI w zamian za trzy dotychczas posiadane akcje EKIPA HOLDING. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect prowadzonego przez GPW.

Mam nadzieję, że jesteśmy już na finiszu niezbędnych działań prawno-organizacyjnych i zakończymy wprowadzenie naszej spółki na rynek NewConnect. Czekamy na to z niecierpliwością i mogę zapewnić, że chcemy pokazać nową jakość w komunikacji spółki z inwestorami giełdowymi, poprzez m.in. edukację nowych, młodych inwestorów. Ponadto dobrze działający, zdywersyfikowany model biznesowy jaki mamy, powinien zadowolić obecnych i przyszłych akcjonariuszy. Chcemy się skupić na rozwoju wszystkich naszych segmentów – podsumował Krzysztof Misiałkiewicz –Prezes Zarządu EKIPA HOLDING S.A.

Spółka po raz pierwszy opublikowała też wyniki finansowe. W zeszłym roku EKIPA HOLDING S.A. osiągnęła 45,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 12,2 mln zł zysku ze sprzedaży i 9,6 mln zł zysku netto. Są to pierwsze opublikowane przez Spółkę wyniki finansowe, w związku z tym nie są dostępne bezpośrednie dane porównawcze.

Ponadto w ostatnim czasie zadebiutował następny produkt sygnowany marką EKIPA, we współpracy z Dooti Donuts. Donuty zanotowały duże zainteresowanie. Tylko w ciągu pierwszych kilku tygodni produkt przekroczył barierę sprzedaży miliona sztuk.