Ekokogeneracja S.A. przejmuje produkcję pieców ceramicznych WGE

kontrakt

Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., przejęła produkcję pieców ceramicznych WGE do wytwarzania energii cieplnej z odpadów od jej dotychczasowego producenta. Emitent dokonał także rozliczenia kolejnej części umowy dostawy instalacji.

 Ekokogeneracja S.A. będąca dystrybutorem pieców ceramicznych WGE do wytwarzania energii cieplnej z odpadów rozwiązała umowę handlową z ich dotychczasowym producentem – spółką WGE Sp. z o.o. Decyzja ta była związana z przejęciem z dniem 17.03.2016 r. przez Emitenta produkcji, montażu i serwisu pieców ceramicznych WGE oraz całkowitym wygaszeniem działalności produkcyjno-montażowej przez dotychczasowego producenta – spółkę WGE Sp z o.o. Ekokogeneracja S.A. przejmie także wybrane aktywa tego podmiotu m.in. nieruchomości, środki trwałe i środki obrotowe, a także zasoby ludzkie, celem kontynuowania działalności produkcyjno-montażowej WGE Sp. z o.o.

Przejęcie produkcji pieców ceramicznych WGE zwiększy marże realizowane na sprzedaży pieców ceramicznych WGE przez Ekokogeneracja S.A., jak również pozwoli na uzyskanie synergii w działalności produkcyjno-montażowej w obszarze administracji, finansów oraz zakupów. Umożliwi nam także usprawnienie realizacji kontraktów dla klientów, co powinno przełożyć się na zwiększenie skali działalności. Proces integracji działalności dotychczas prowadzonej przez WGE Sp. z o.o. z działalnością Ekokogeneracja S.A. trwa i spodziewamy się, że uda się go zakończyć w kwietniu.” – ocenia Wojciech Rychlicki, Prezes Zarządu Spółki Ekokogeneracja S.A.

Emitent rozliczył także kolejną część istotnej umowy dostawy instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów i otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1.000 tys. zł. Zdarzenie to będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w 1 kw. Ekokogeneracja S.A. przyjęła również zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy dostawy tej instalacji. Zgodnie z jego założeniami pozostała kwota 1.000 tys. zł zostanie rozliczona do dnia 31.03.2016 r., kwota 500 tys. zł zostanie rozliczona do dnia 31.05.2016 r., a ostatnia część w wysokości 500 tys. zł będzie rozliczona w terminie do dnia 30.06.2016 r.

„Spodziewamy się zakończenia realizacji tego kontraktu do końca maja. Jest to o tyle istotne, że będzie to pierwsza referencyjna instalacja do wytwarzania energii cieplnej z odpadów, która będzie mogła być zaprezentowana dużej grupie ciepłowni, z którymi toczone są rozmowy na temat zakupu instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Powinno to w naszej ocenie przyczynić się do pozyskania w II połowie roku nowych kontraktów.” – zakończył Rychlicki.

 Ekokogeneracja S.A. zakończyła 2015 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 1.388 tys. zł przy przychodach wynoszących 5.386 tys. zł. Z kolei jednostkowy zysk netto Spółki sięgnął w poprzednim roku prawie 990 tys. zł, a wartość przychodów przekroczyła 1.947 tys. zł.

Spółka Ekokogeneracja S.A. zajmuje się prowadzeniem sprzedaży dla klientów zewnętrznych oraz podmiotów działających w ramach jej Grupy Kapitałowej instalacji i elementów instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Emitent oferuje potencjalnym klientom dwa rodzaje instalacji. Pierwszym są instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów o użytecznej mocy cieplnej od 1,2 do 2,4 MW w piecach ceramicznych WGE. Natomiast drugim rodzajem instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów są piece obrotowe o użytecznej mocy cieplnej od 3 MW do 10 MW.