Enefit podpisał umowę z Tesla Motors na dostawę energii elektrycznej

tesla

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, podpisał umowę na dostawę energii elektrycznej dla firmy Tesla Motors Netherlands B.V. Enefit dostarczy blisko 1000 MWh energii do 4 stacji ładowania samochodów elektrycznych w Poznaniu, Katowicach, Ciechocinku i Kostomołach. Jeszcze w tym roku do użytku zostaną oddane kolejne 3 punkty.

Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska

Ubiegły rok i początek tego upłynęły pod hasłem dużej zmienności cen i zawirowań w energetyce. W tym wymagającym czasie Enefit dzięki dobrej strategii rynkowej był w stanie zapewnić ciągłość sprzedaży swoim klientem. Kontrakt podpisany z firmą Tesla Motors to dla nas kolejny dowód na rosnące zaufanie, jakim obdarzają nas klienci na polskim rynku. Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój elektromobilności w Polsce – podkreślił Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce.

Kontrakt pomiędzy Tesla Motors, a firmą Enefit został podpisany na okres 12 miesięcy. Obejmuje dostawę blisko 1000 MWh energii elektrycznej do 4 stacji ładowania samochodów elektrycznych w Poznaniu, Katowicach, Ciechocinku i Kostomołach, czyli łącznie 16 słupków do ładowania pojazdów.

Tesla Motors to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca innowacyjne pojazdy elektryczne. Stałe podnoszenie wydajności oraz cele proekologiczne to wartości wspólne także dla Enefit, który stawia na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Poza samą usługą dostawy energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów, Enefit posiada także niezbędne doświadczenie i praktykę we wdrażaniu rozwiązań dla samochodów elektrycznych również w zakresie zapewnienia niezbędnej infrastruktury, co realizuje na przykład na rynku estońskim.

Enefit stawia na sukcesywny rozwój działań na polskim rynku. 2018 rok firma zakończyła z wolumenem obrotu 1190 GWh energii elektrycznej (sprzedaż energii oraz zakup z OZE). Na koniec roku spółka miała blisko 250 klientów korporacyjnych. W 2019 firma planuje skupić się na dalszym rozwoju biznesu, także w nowych obszarach. Jednym z kierunków rozwoju Enefit na obecny rok jest działalność na rynku tzw. umów Corporate PPA, które można rozpatrywać jako alternatywny dla systemów wsparcia sposób finansowania projektów OZE. Firma planuje także poszerzać swoją ofertę w zakresie OZE. Enefit oferuje również usługę zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku spółka zakontraktowała łącznie 454 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami fotowoltaicznymi o łącznej mocy wytwórczej 136 MW.