ERNE VENTURES rozwija segment gier komputerowych

0
Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES
Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES

ERNE VENTURES S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2008 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, otrzymała informację od spółki portfelowej QubicGames Sp. z o.o. o rozpoczęciu przez nią sprzedaży na rynku japońskim gry „Geki Yaba Runner”. Ogólnoświatowa premiera tej produkcji jest planowana na czwarty kwartał tego roku.                  

W sierpniu br. ERNE VENTURES nabyła 326 udziałów w założonej w 2007 r. spółce QubicGames Sp. z o.o. stanowiących 21,11% udziału w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów za kwotę blisko 750 tys. zł. Podmiot ten specjalizuje się w produkcji gier mobilnych, a pozyskanie inwestora finansowego pozwoli mu realizować przyjętą strategię rozwoju, m.in. poszerzyć skalę działania i w najbliższych miesiącach wprowadzić na rynek szereg produktów zarówno na platformy mobilne iOS/Android, konsole przenośne PS Vita/Nintendo 3DS, a także komputery PC/Mac.

Gra „Geki Yaba Runner” – najważniejsza obecnie produkcja QubicGames – trafiła wczoraj do sprzedaży na rynku japońskim w sklepie Apple Store. Będzie ona dystrybuowana w modelu Free2Play przez Chillingo – spółkę zależną od Electronic Arts. QubicGames przewiduje, że ogólnoświatowa premiera tej produkcji nastąpi w czwartym kwartale br. W ocenie Zarządu ERNE VENTURES sprzedaż gry „Geki Yaba Runner” będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe tego podmiotu oraz całej Grupy Kapitałowej ERNE VENTURES.

Współpraca inwestycyjna z ERNE VENTURES to kolejny krok w rozwoju założonej w 2007 roku QubicGames. Do roku 2012 firma specjalizowała się w tworzeniu gier na platform Nintendo – DS, DSi, Wii, 3DS. W latach 2012-2014 Spółka realizowała wspólnie z Politechniką Warszawską i przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projekt wieloplatformowego silnika C-Way, a budżet całego przedsięwzięcia wynosił łącznie 2 mln zł. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem tego silnika do szerokiej komercjalizacji w 2016 roku.

„Dzięki ERNE VENTURES QubicGames uzyska silne wsparcie merytoryczne i finansowe, które pozwoli na kilkukrotne zwiększenie potencjału sprzedażowego najważniejszej obecnie produkcji – Geki Yaba Runner. Jest to gra w modelu sprzedaży Free2Play, która będzie wydana przez jednego z największych globalnych Wydawców na rynku mobile. Geki Yaba jest grą typu runner o wysokim poziomie trudności, bardzo silnie angażującym gracza. Premiera światowa została przewidziana na listopad 2015 r. Gra zostanie także wydana w przeciągu najbliższych miesięcy na platformy Nintendo 3DS, PS Vita, Pc/Mac oraz Web.” – komentuje Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES.

Czytaj również:  Pragma Faktoring obrała kurs na fintech. PragmaGO® ze świetnymi wynikami

Oprócz produkcji gier silnym aktywem QubicGames jest innowacyjny projekt w postaci silnika do produkcji gier o nazwie C-Way, który jest jedynym na rynku tak rozbudowanym rozwiązaniem do tworzenia – przede wszystkim – gier 2D i 2.5D. W chwili obecnej silnik umożliwia tworzenie gier na platformy mobilne (iOS, Android), konsole (Nintendo 3DS, Wii U, PS Vita) oraz komputery PC/Mac. W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie wsparcia o konsole PS4 i XBOX One.

ERNE VENTURES  jest również udziałowcem innej spółki z branży gier komputerowych – Huckleberry Studio Sp. z o.o. – w której posiada 39,02% udziałów. Podmiot ten pracuje nad produkcją wieloosobowej gry typu MMORPG o nazwie „Edengrad”. Jej planowana premiera ma nastąpić do końca 2015 r.

ERNE VENTURES była także przez długi czas znaczącym akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect spółki The Farm 51 Group, produkującej gry wideo na komputery PC, oraz konsole.

„Ponieważ inwestycja w The Farm 51 Group okazała się bardzo udana, a ERNE VENTURES nabyła dużo kompetencji w dziedzinie gier wideo, w sposób wręcz naturalny pojawiły się w portfolio ERNE VENTURES kolejne spółki growe. W obydwu przypadkach – Huckleberry Studio oraz QubicGames – przewidywany jest debiut na NewConnect, co ma pozwolić na dalszą ekspansję tych podmiotów na rynkach światowych.” – dodaje Kuich.

ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym, który jako inwestor krótkoterminowy lub średnioterminowy nastawia się na inwestycje w produkty i usługi charakteryzujące się potencjałem rozwoju na rynku globalnym.

Konsekwentna realizacja Strategii Spółki została zauważona i doceniona przez inwestorów giełdowych: od początku tego roku kapitalizacja Spółki wzrosła ponad trzykrotnie, a kurs urósł z 0,90 zł na początku stycznia do 3,40 zł we wrześniu. Nadzwyczaj wysokie obroty dzienne na akcjach ERNE VENTURES zostały także zauważone przez GPW, która w dniu 24.09.2015 r. podjęła uchwałę o włączeniu akcji Spółki w skład indeksu NCIndex30, który to obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek spośród blisko 440 notowanych na NewConnect.