ERNE VENTURES rozwija segment gier komputerowych

0

ERNE VENTURES S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2008 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, otrzymała informację od spółki portfelowej QubicGames Sp. z o.o. o rozpoczęciu przez nią sprzedaży na rynku japońskim gry „Geki Yaba Runner”. Ogólnoświatowa premiera tej produkcji jest planowana na czwarty kwartał tego roku.                  

W sierpniu br. ERNE VENTURES nabyła 326 udziałów w założonej w 2007 r. spółce QubicGames Sp. z o.o. stanowiących 21,11% udziału w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów za kwotę blisko 750 tys. zł. Podmiot ten specjalizuje się w produkcji gier mobilnych, a pozyskanie inwestora finansowego pozwoli mu realizować przyjętą strategię rozwoju, m.in. poszerzyć skalę działania i w najbliższych miesiącach wprowadzić na rynek szereg produktów zarówno na platformy mobilne iOS/Android, konsole przenośne PS Vita/Nintendo 3DS, a także komputery PC/Mac.

Gra „Geki Yaba Runner” – najważniejsza obecnie produkcja QubicGames – trafiła wczoraj do sprzedaży na rynku japońskim w sklepie Apple Store. Będzie ona dystrybuowana w modelu Free2Play przez Chillingo – spółkę zależną od Electronic Arts. QubicGames przewiduje, że ogólnoświatowa premiera tej produkcji nastąpi w czwartym kwartale br. W ocenie Zarządu ERNE VENTURES sprzedaż gry „Geki Yaba Runner” będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe tego podmiotu oraz całej Grupy Kapitałowej ERNE VENTURES.

Współpraca inwestycyjna z ERNE VENTURES to kolejny krok w rozwoju założonej w 2007 roku QubicGames. Do roku 2012 firma specjalizowała się w tworzeniu gier na platform Nintendo – DS, DSi, Wii, 3DS. W latach 2012-2014 Spółka realizowała wspólnie z Politechniką Warszawską i przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projekt wieloplatformowego silnika C-Way, a budżet całego przedsięwzięcia wynosił łącznie 2 mln zł. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem tego silnika do szerokiej komercjalizacji w 2016 roku.

Czytaj również:  Aplikacja pozwoli zwizualizować każdy produkt w rozszerzonej rzeczywistości. To może być rewolucja w e-zakupach

„Dzięki ERNE VENTURES QubicGames uzyska silne wsparcie merytoryczne i finansowe, które pozwoli na kilkukrotne zwiększenie potencjału sprzedażowego najważniejszej obecnie produkcji – Geki Yaba Runner. Jest to gra w modelu sprzedaży Free2Play, która będzie wydana przez jednego z największych globalnych Wydawców na rynku mobile. Geki Yaba jest grą typu runner o wysokim poziomie trudności, bardzo silnie angażującym gracza. Premiera światowa została przewidziana na listopad 2015 r. Gra zostanie także wydana w przeciągu najbliższych miesięcy na platformy Nintendo 3DS, PS Vita, Pc/Mac oraz Web.” – komentuje Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES.

Oprócz produkcji gier silnym aktywem QubicGames jest innowacyjny projekt w postaci silnika do produkcji gier o nazwie C-Way, który jest jedynym na rynku tak rozbudowanym rozwiązaniem do tworzenia – przede wszystkim – gier 2D i 2.5D. W chwili obecnej silnik umożliwia tworzenie gier na platformy mobilne (iOS, Android), konsole (Nintendo 3DS, Wii U, PS Vita) oraz komputery PC/Mac. W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie wsparcia o konsole PS4 i XBOX One.