Ewolucja oparta na sztucznej inteligencji: przyszłość branży tłumaczeniowej

chatgpt

Żyjemy w czasach wielkich przemian. Jak w wielu innych sektorach, sztuczna inteligencja (AI) rozwijała się silnie w sektorze tłumaczeń. Jaki jest więc wpływ AI na zawód tłumacza? Jakie są zalety i ograniczenia tej technologii? Postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Przyszłość branży tłumaczeń jest z pewnością związana ze wzrostem roli sztucznej inteligencji (AI) oraz narzędzi opartych na technologii uczenia maszynowego. Z jednej strony, AI umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne tłumaczenia, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i jakości pracy tłumaczy. Z drugiej strony, narzędzia te pozwalają na automatyzację pewnych zadań tłumaczeniowych, co prowadzi do zmian w branży.

Jakie są metody tłumaczenia z użyciem sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę w tłumaczeniu tekstu. Istnieje kilka metod tłumaczenia z wykorzystaniem AI, które umożliwiają szybkie i dokładne tłumaczenie z jednego języka na inny.

Tłumaczenie maszynowe

Profesjonaliści zajmujący się tłumaczeniami od wielu lat używają cyfrowych rozwiązań, takich jak tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT).

Tłumaczenie maszynowe z użyciem sztucznej inteligencji zadebiutowało około piętnastu lat temu, wraz z pojawieniem się Google Translate. Jednakże, szybko okazało się, że ta metoda ma znaczne ograniczenia: tłumaczenia były dosłowne i często zawierały rażące błędy językowe.

Należy rozróżnić tłumaczenie maszynowe oparte na regułach lingwistycznych (RBMD) (ta metoda używa słowników do tłumaczenia treści) i tłumaczenie maszynowe statystyczne. Ta ostatnia metoda wykorzystuje uczenie maszynowe, z algorytmami zdolnymi do analizy dużych ilości istniejących tłumaczeń i ekstrakcji wzorców statystycznych.

Neuronowe tłumaczenie maszynowe

Sztuczna inteligencja zrobiła wielki postęp w dziedzinie tłumaczeń w 2017 roku dzięki DeepL. Ten translator oparty na sieciach neuronowych bazuje na danych ze strony internetowej Linguee, wielojęzycznego słownika porównującego tłumaczenia w niemal 20 językach.

To był początek maszynowego tłumaczenia neuronowego (NMT). Ta inteligentna technologia, oparta na sztucznej sieci neuronowej, uwzględnia cały tekst i jego kontekst. Ponadto NMT jest w stanie ciągle się doskonalić i udoskonalać dzięki przepływowi danych, jakie otrzymuje.

Maszynowe tłumaczenie neuronowe to ważny postęp technologiczny, który pozwala nam uzyskać tekst o dużo wyższej jakości i płynności niż w przypadku maszynowego tłumaczenia.

Translatory wykorzystujące sztuczną inteligencję

Oprócz Google Translate i DeepL, oto kilka innych przykładów oprogramowania do tłumaczenia z zastosowaniem sztucznej inteligencji:

Microsoft Translator: to oprogramowanie wykorzystuje techniki uczenia maszynowego i obsługuje ponad 60 języków

Systran: to oprogramowanie tłumaczące z zastosowaniem AI obejmuje ponad 130 języków. Wykorzystuje metody uczenia głębokiego do optymalizacji jakości tłumaczonych tekstów

Oprogramowanie do tłumaczenia z AI Meta: Meta, firma-matka Facebooka, stworzyła w 2022 roku zupełnie nowy model AI, który jest zdolny do tłumaczenia równocześnie w czasie rzeczywistym ponad 200 języków na całym świecie. Oparty na uczeniu maszynowym, ta technologia jest dostępna za darmo i ma na celu objęcie wszystkich języków, w tym języków mniejszościowych, które nie są obecnie obsługiwane przez istniejące systemy maszynowego tłumaczenia. To model NLLB-200 (No Language Left Behind).

ChatGPT z OpenAI: Choć nie jest to pełnoprawne oprogramowanie do tłumaczenia, open source ChatGPT jest zdolny do tłumaczenia słów, zdań lub całych tekstów w wielu językach dzięki wykorzystaniu wydajnych technik sztucznej inteligencji.

Zalety i wady tłumaczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)

Sztuczna inteligencja (AI) rozwijała się w ostatnich latach bardzo intensywnie w sektorze tłumaczeń a jej rozwój umożliwił automatyzację procesu tłumaczenia i poprawę jakości tłumaczeń.

Korzyści z tłumaczenia z wykorzystaniem AI

AI pozwala na bardzo szybkie tłumaczenia tekstów o dużej objętości, które są coraz bardziej dokładne i precyzyjne. Tłumaczenia generowane przez oprogramowanie tłumaczące z wykorzystaniem uczenia maszynowego posiadają zdolność do samokorygowania i poprawiania jakości tłumaczeń.

W dodatku wiele narzędzi tłumaczących z wykorzystaniem sztucznej inteleigencji jest zdolnych do tłumaczenia wielu tekstów w różnych językach jednocześnie.

Wreszcie, te metody posiadają dla użytkowników korzyść w postaci bardzo niskich kosztów (albo wręcz darmowych) i obsługują bardzo szeroki zakres języków.

Wady tłumaczenia z wykorzystaniem AI

Pomimo wielu zalet, AI nie jest wolna od błędów i wciąż posiada wiele ograniczeń w dziedzinie tłumaczenia. W rzeczywistości, ta technologia nie jest w stanie dostosować tłumaczenia do docelowego odbiorcy.

Nie może również brać pod uwagę lokalnych norm i zwyczajów kulturowych, oczekiwań klientów, stylu, intencji tłumaczenia… To wszystko to istotne elementy w tłumaczeniu, aby uzyskać teksty, które są szanujące lokalną kulturę, dostosowane do docelowej publiczności i wiernych oryginalnemu tekstu.

Ponadto, podczas gdy tłumaczenie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji może być skuteczne dla najbardziej popularnych języków (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, holenderski, włoski, arabski itp.), jest znacznie mniej skuteczne dla rzadkich języków lub dialektów, dla których istnieje niewiele danych. W takich przypadkach AI będzie bardzo często musiała wykorzystać tłumaczenie angielskie jako pośredni etap, co może generować znaczne błędy i nieporozumienia.

Jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji w tłumaczeniach?

Przewidywanie przyszłości tłumaczenia z wykorzystaniem AI jest trudne, ponieważ rozwój technologii AI jest ciągły i dynamiczny. Jednak można przewidzieć, że tłumaczenie z wykorzystaniem AI będzie nadal się rozwijać i stawać się coraz bardziej zaawansowane i dokładne.

Można oczekiwać, że AI będzie coraz bardziej wykorzystywana do automatycznego tłumaczenia tekstów, zwłaszcza w przypadku tekstów o niskiej specjalizacji lub standardowych dokumentów biznesowych. AI może również stać się bardziej skuteczna w tłumaczeniu języka mówionego, co umożliwi rozwój bardziej zaawansowanych rozwiązań tłumaczenia ustnego.

Wraz z postępem AI, można oczekiwać, że będzie coraz więcej interakcji między AI a ludźmi w procesie tłumaczenia. Na przykład, AI może być używane do zapewniania natychmiastowych tłumaczeń na żywo podczas międzynarodowych konferencji lub do automatycznego tłumaczenia treści internetowych.

Można również oczekiwać, że rozwój AI tłumaczeń będzie się skupiał na poprawie jakości tłumaczeń, poprzez wykorzystanie bardziej zaawansowanych technologii i lepszego wykorzystania danych. Wreszcie, AI może stać się bardziej dostępna i tańsza, umożliwiając szersze wykorzystanie tłumaczeń z wykorzystaniem AI w różnych dziedzinach i kontekstach. Badania nad rozwojem sztucznej inteligencji oraz wyposażenie jej w zdolność do rozpoznawania ludzkich emocji, będą stanowić dla branży tłumaczeniowej prawdziwą rewolucję.

Możemy spodziewać się coraz bardziej zaawansowanych narzędzi tłumaczących, w tym takich, które będą w stanie dokładniej rozpoznawać kontekst i idiomatyczne wyrażenia językowe. Ponadto, technologie te będą bardziej spersonalizowane i dostosowane do potrzeb użytkowników, a także będą działać w czasie rzeczywistym.

Jaki jest wpływ sztucznej inteligencji na zawód tłumacza?

Jako że ma wiele ograniczeń, jest mało prawdopodobne, aby sztuczna inteligencja całkowicie zastąpiła człowieka. W przypadku tłumaczeń treści technicznych, marketingowych, finansowych, prawnych lub medycznych nawet najmniejszy błąd lub niejasność może mieć szkodliwe konsekwencje, generować spory i mieć poważny wpływ na reputację firmy.

Wiedza tłumacza rodzimego języka, jego znajomość lokalnej kultury, zwyczajów i subtelności kulturowych pozostaje niezbędna.

Jednakże, sztuczna inteligencja bez wątpienia ułatwi pracę tłumacza. Już teraz obserwujemy pojawienie się hybrydowej metody: tłumaczenie neuronowe z post-editingiem, w której sztuczna inteligencja jest łączona z ludzkim know-how. Daleko od bycia zagrożeniem, sztuczna inteligencja może więc okazać się prawdziwą szansą dla tłumaczy.

Można przewidywać, że rozwój sztucznej inteligencji oraz zmieniające się potrzeby rynku będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości branży tłumaczeń. Jednak mimo wprowadzenia coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, ludzka ekspertyza i doświadczenie wciąż będą kluczowe w tłumaczeniu tekstów wymagających wiedzy specjalistycznej i umiejętności tłumaczeniowych.

Powyższy tekst został opracowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ChatGPT. Jest to model językowy OpenAI, który wykorzystuje architekturę GPT-3.5 do generowania tekstu.