Fundusz KOWR Ventures wesprze rozwój polskiego agrotechu

gpw giełda
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) objął większościowy pakiet akcji (99,93%) w spółce GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. ASI S.K.A. (Fundusz), utworzonej i zarządzanej przez jej jedynego komplementariusza – GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. (Zarządzający)
  • Po zarejestrowaniu dokonanych zmian statutu Fundusz będzie używał nazwy – GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. KOWR Ventures ASI S.K.A.
  • Wartość akcji nowej emisji skierowanej do KOWR wynosi 75 mln zł w 2023 r. i w perspektywie kolejnych lat powinna osiągnąć docelowy poziom 225 mln zł (75 mln zł w 2023 r., 50 mln zł w 2024 r., 50 mln zł w 2025 r. oraz 50 mln zł w 2026 r.)
  • Zaproponowana przez GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. roczna opłata za zarządzanie liczona jest jako stały procent od środków wpłaconych do Funduszu przez KOWR (Akcjonariusza) i przeznaczona zostanie na pokrycie wszelkich wydatków związanych z jego działalnością
  • Wysokość opłaty za zarządzanie odpowiada standardom rynkowym funkcjonujących w sektorze venture capital i stanowi główne źródło przychodów GPW Ventures Asset Management sp. z o.o.
  • Skumulowana wartość opłaty za zarządzanie pobranej przez GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. na przestrzeni lat 2023 – 2026 wyniesie około 5 proc. docelowej kapitalizacji Funduszu

Fundusz roboczo nazywany KOWR Ventures staje się faktem. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) objął większościowych pakiet akcji w spółce GPW Ventures Asset Management sp. z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna, utworzonej przez GPW Ventures Asset Management, spółkę należącą do Grupy Kapitałowej GPW.

Wartość akcji nowej emisji skierowanej do KOWR wynosi w bieżącym roku 75 mln zł. Docelowo, w perspektywie do 2026 r. ma wynieść łącznie 225 mln zł (75 mln zł w 2023 r., 50 mln zł w 2024 r., 50 mln zł w 2025 r. oraz 50 mln zł w 2026 r.). Dzięki zwiększeniu kapitalizacji spółka będzie mogła niebawem rozpocząć działalność inwestycyjną.

– Od nowego roku będziemy poszukiwali projektów, które wpisują się w naszą strategię budowania funduszu agrotech. Fundusz ma hybrydową budowę – będzie pracował zarówno w modelu funduszu-funduszy, jak i funduszu koinwestycyjnego. Będziemy mogli dokapitalizować zarówno fundusze, którym bliska będzie strategia operowania w obszarze agrotech, jak i będziemy poszukiwali projektów, które moglibyśmy dokapitalizować bezpośrednio (…) – powiedział Piotr Gębala, Prezes Zarządu GPW Ventures.

Według szacunków spółka planuje inwestycje w około 40-50 firm z branży agri-tech, opracowujących lub wdrażających technologie z zakresu wzrostu efektywności lub ochrony upraw czy ograniczające marnowanie żywności. Zakłada się, że część z nich, na kolejnym etapie rozwoju będzie poszukiwała finansowania poprzez ofertę publiczną i tym samym powiększy grono emitentów giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zaproponowana przez GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. roczna opłata za zarządzanie Funduszem liczona jako stały procent od środków wpłaconych do Funduszu przez KOWR (akcjonariusza). Przeznaczona zostanie na pokrycie wszelkich wydatków związanych z jego działalnością. Chodzi m.in. o koszty oceny projektów, zbudowania portfela inwestycyjnego i koszty wychodzenia z poszczególnych inwestycji. Wysokość opłaty za zarządzanie odpowiada standardom rynkowym funkcjonujących w sektorze venture capital i stanowi główne źródło przychodów GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. Skumulowana wartość opłaty za zarządzanie pobranej przez GPW Ventures Asset Management sp. z o.o. na przestrzeni lat 2023 – 2026 wyniesie około 5 proc. docelowej kapitalizacji Funduszu.