Fundusz Smartlink Partners inwestuje 2 mln zł w OstendiHR kompleksową platformę zarządzania HR

Bartłomiej Kurylak
Bartłomiej Kurylak, Partner zarządzający Smartlink Partners, oraz CFO JR Holding ASI SA.

Współtworzony przez polskich przedsiębiorców fundusz Smartlink Partners zainwestował 2 mln zł w Ostendi Global Sp. z o.o. będącą właścicielem platformy OstendiHR. Dzięki pozyskanym środkom spółka zamierza zintensyfikować pozyskiwanie klientów zagranicznych, szczególnie w USA.

OstendiHR to platforma oparta o rozwiązania sieciowe (portal ostendihr.com) do zarządzania procesami z obszaru miękkiego HR, należą do nich m.in. procesy onboardingu, reonboardingu, off-boardingu, przeglądem kompetencji, diagnozą potencjału, wyznaczanie i zarządzanie celami, diagnozą organizacji, zarządzaniem frekwencją oraz zarządzaniem wiedzą w organizacji.

Dzięki korzystaniu z rozwiązań OstendiHR klienci automatyzują powtarzalne czynności, a co za tym idzie przyspieszają proces otrzymywania danych dotyczących zatrudnionych pracowników. Dzięki modułowemu charakterowi platformy oraz możliwości korzystania z narzędzi z obszaru diagnostycznego platforma działa w modelach zakupu raportów (usage-based) oraz subskrypcyjnym – tłumaczy Bożena Roczniak, założyciel i CEO Ostendi Global Sp. z o.o.

Spółka ma obecnie klientów w Polsce, krajach Europy oraz kilku pozaeuropejskich, osiągając z zagranicy ok 10% przychodów. Inwestycja, która będzie przekazana w dwóch transzach po 1 mln zł zostanie wykorzystana głownie na intensyfikację sprzedaży zagranicznej oraz dalszy rozwój produktu.

Jest to już druga inwestycja funduszu Smartlink Parnters, działającego od czerwca tego roku. Spółka odpowiada naszej strategii ponieważ osiąga istotne powtarzalne przychody oraz posiada stałych klientów. Produkt spółki jest sprawdzony przez rynek i jest w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi rozwiązaniami obecnymi na światowym rynku. Założyciele projektu są zdeterminowani do rozwoju również poza naszym krajem i naszym zdaniem są na najlepszej drodze do osiągnięcia międzynarodowego sukcesu – deklaruje Bartłomiej Kurylak, Partner zarządzający Smartlink Partners, oraz CFO JR Holding ASI SA.

Inwestując 2 mln zł Smartlink Parnters dołączy do inwestorów, takich jak np. Marcin Grzymkowski i jego fundusz MKK3, którzy aktywnie wspierają rozwój Ostendi Global.

Smartlink Partners ASI został formalnie zarejestrowany w maju 2023 r., wspiera wybrane przez zespół zarządzający przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży digital business (w tym m.in. SaaS, AI software, marketplace), renewable energy oraz deeptech (w tym także spacetech oraz greentech),  w fazie rozwoju od seed, poprzez growth do rundy A kwotami do 2 mln EUR.