Czy program CMMS umożliwia kontrolę stanów magazynowych?

Czy program CMMS umożliwia kontrolę stanów magazynowych?

Z perspektywy coraz większej liczby przedsiębiorstw produkcyjnych wdrożenie systemu CMMS staje się standardem, bez którego trudno o zapewnienie przewagi konkurencyjnej. Jakie są możliwości takiego oprogramowania i czy pozwala na kontrolę stanów magazynowych? Sprawdźmy!

System CMMS – co to jest?

Planując inwestycje w przedsiębiorstwie skupiającym się na pracach produkcyjnych i wykorzystującym w tym celu zróżnicowane urządzenia, zwykle skupiamy się na inwestycjach w park maszynowy. Łatwo zapomnieć o niezwykle ważnym aspekcie, jakim są rozwiązania informatyczne wspierające ich pracę, w tym monitorowanie stanu poszczególnych urządzeń. 

Jednym z najistotniejszych elementów takiego układu jest właśnie system CMMS. Utrzymanie ruchu to podstawowy obszar, który wspiera. Pozwala m.in. zarządzać harmonogramem prac serwisowych i przeglądów, uzyskiwać informacje o usterkach czy hierarchizować zgłoszenia. 

Więcej możliwości dzięki integracjom

Ważną funkcjonalnością nowoczesnych systemów jest możliwość ich łączenia w ramach większego środowiska informatycznego wspierającego pracę firmy. Dzięki integracji CMMS z innymi systemami (np. EAM-CMMS czy WMS-CMMS) możliwe staje się uzyskanie kompletu informacji o przedsiębiorstwie i zachodzących w nich procesach, a także ich łatwe udostępnianie i analiza. Taką funkcję oferuje między innymi CMMS Kotrak

Szczególnie ważną rolę odgrywają integracje z systemami MES (Manufacturing Execution System) i WMS (Warehouse Management System). Dzięki nim zdigitalizowanym zarządzaniem można objąć wszystkie procesy zachodzące na linii magazyn–dział produkcji–utrzymanie ruchu.

Oczywiście w tym kontekście istotną rolę odgrywa odpowiednie wdrożenie. Dostawca posiadający wiedzę i doświadczenie będzie w stanie dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb firmy i skonfigurować je w taki sposób, aby najlepiej odzwierciedlały jej charakterystykę.

CMMS a magazyn: idealne połączenie

Prace związane z utrzymaniem ruchu są nieodłącznie powiązane z procesami zachodzącymi w magazynach. Często zdarza się, że np. w ramach neutralizacji usterki potrzebne jest pobranie części, niekiedy wracają również do magazynu. 

Brak odpowiedniej łączności pomiędzy działem utrzymania ruchu a magazynem jest wobec tego sporym problemem, który może również przekłamać faktyczne stany magazynowe. Ale bez obaw! Wybierając odpowiedni CMMS cały proces podlega ścisłemu monitorowaniu. 

Wydawane są m.in. dokumenty dotyczące czynności naprawczych, a poszczególne pozycje są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Poza tym osoby, które muszą pobrać towar, będą miały uproszczone zadanie ze względu na rozbudowane informacje na temat m.in. jego pochodzenia czy lokalizacji w magazynie. Dodatkowym wsparciem jest system generowanych automatycznie kodów kreskowych.

CMMS wspiera również zakupy

Niekiedy, zwłaszcza w przypadku poważnych awarii, wyróżniających się znacznym zapotrzebowaniem na zasoby, zdarza się, że stany magazynowe są uszczuplane w takim tempie, że konkretnych towarów czy części nieoczekiwanie zaczyna brakować. To natomiast sytuacja krytyczna, która może doprowadzić do przestoju np. w obliczu powtórnej awarii. 

Nowoczesny system CMMS jest jednak w stanie przeciwdziałać takim scenariuszom. Oprogramowanie będzie w stanie informować o przekroczeniu wartości alarmowych. Dane, które magazynuje, mogą być również niezwykle cenne z perspektywy działu zakupów. Ich umiejętne wykorzystanie pozwoli na optymalizację kosztów i usprawnienie procesów bez ryzyka, że oszczędności wpłyną na zdolności produkcyjne podmiotu.