GAMIVO SA zmienia strategię biznesową – firma skoncentruje się na rozwoju platformy GAMIVO.com

Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO
Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO (fot. mat. pras.)

GAMIVO SA, właściciel platformy dystrybucji cyfrowej gier i innych produktów dostępnych w wersji elektronicznej, ogłosił zmianę strategii biznesowej. Celem firmy jest uproszczenie struktury oraz przygotowanie jej do licencjonowania platformy przez inne podmioty. Elementem strategii jest sprzedaż Gamivo.com Limited, dotychczas jedynego operatora platformy, który odpowiadał przede wszystkim za obsługę płatności – od klientów, do dostawców oraz pomiędzy systemami płatności. W nowej strategii GAMIVO skupi się na rozwoju technologicznym platformy i poszerzaniu oferty produktowej. Zmiana nie wpłynie na wyniki spółki przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej, a w długim terminie ma przyczynić się do szybszego rozwoju geograficznego i produktowego.

Przyjęcie nowej strategii to ruch, który pozwoli nam na efektywniejszą pracę nad kluczowymi elementami platformy, czyli technologią, marką, ofertą produktową i jakością obsługi. Chcemy bardziej skoncentrować się na naszych kluczowych kompetencjach, oddając bieżącą obsługę w ręce licencjobiorców. Przy czym chodzi głównie o obsługę płatności. Budowa oferty i marki oraz obsługa klientów pozostaje po naszej stronie – komentuje Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO SA.

Platforma GAMIVO.com, w tym know-how, technologia, oprogramowanie, logo, domena i strona internetowa, a także wszelka własność intelektualna, pozostaje w posiadaniu GAMIVO SA. Gamivo.com Limited będzie nadal operatorem platformy, odpowiedzialnym przede wszystkim za procesowanie płatności i wydawanie produktów cyfrowych do kupujących. Dotychczas był to jedyny operator, a po zmianie strategii może być ich więcej, żaden na zasadach wyłączności. Zmiana ta umożliwia rozpoczęcie poszukiwania nowych partnerów w tym obszarze, którzy koncentrują się na działalności finansowej. Dzięki temu mogą osiągnąć wyższą efektywność tych procesów, ponieważ specjalizują się w obsłudze danych rynków – specyficznych kanałów płatności, marketingowych i sprzedażowych. To jednocześnie zmniejsza dla GAMIVO ryzyka wynikające z reżimu prawnego danej lokalizacji. GAMIVO SA była i będzie odpowiedzialna za rozwój technologiczny platformy oraz rozwój marki GAMIVO.com.

Zmiana strategii i sprzedaż spółki zależnej to z perspektywy operacyjnej zmiany techniczne. Ze strony klientów i dostawców współpraca będzie wyglądać tak samo, różni się sposób rozliczeń z GAMIVO SA – wcześniej była to wypłata dywidendy, a od teraz będą to przychody z udzielenia licencji – wyjaśnia Tomasz Lewandowski, członek zarządu GAMIVO SA.

Zmiana to nie tylko optymalizacja procesów biznesowych, ale również wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów. Teraz, dzięki większej koncentracji na podstawowych zadaniach, będziemy lepiej i szybciej odpowiadać na ich oczekiwania. Również współpraca z lokalnymi operatorami platformy to krok w tym kierunku – pozwoli jeszcze lepiej dostosować się do lokalnych regulacji i przyzwyczajeń konsumentów. Zakładamy, że otworzy to także drogę do wejścia na nowe rynki – dodaje Mateusz Śmieżewski.

Dotychczas Grupa Kapitałowa GAMIVO głównie generowała przychody z zarządzania platformą. Po zmianach będą to przede wszystkim opłaty licencyjne od operatorów platformy. Tym samym Grupa Kapitałowa GAMIVO może raportować niższe skonsolidowane przychody, ale również niższe koszty.

Równolegle, GAMIVO SA i Gamivo.com Limited podpisały umowę znacząco zwiększającą opłatę licencyjną z dotychczasowych 5% od przychodów osiągniętych przez licencjobiorcę z tytułu prowadzenia platformy. Sprzedaż Gamivo.com Limited jest zgodna z przyjętą strategią.