Gdzie szybko sprawdzić notowania giełdowe?

giełda

W czasie pandemii znacząco wzrosło zainteresowanie Polaków inwestowaniem na giełdzie. Zerowe oprocentowanie lokat bankowych zmusiło ich do poszukiwania alternatywy, która uchroni ich przynajmniej przed inflacją. A nieodłącznym elementem inwestowania jest obserwacja notowań.

Inwestorzy indywidualni znowu na rynku

Od wybuchu pandemii Polacy otworzyli rekordową liczbę rachunków maklerskich. W I półroczu 2021 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 25% obrotów na rynku głównym GPW i aż 90% na rynku alternatywnym NewConnect.

Nieodłącznym elementem inwestowania jest śledzenie zmian cen spółek portfelowych i obserwowanych. Na szczęście, nie trzeba w tym celu logować się na konto maklerskie. Notowania giełdowe udostępniają portale o tematyce giełdowej takie jak www.stockwatch.pl Pozwalają również tworzyć własne zestawienia spółek, które ułatwiają szybkie zapoznanie się z notowaniami spółek, które interesują inwestora.

Jak analizować notowania giełdowe?

Przyczyna zmiany ceny jest zawsze taka sama. Jest ona wynikiem spotkania się ze sobą popytu i podaży na papiery wartościowe danej spółki. W każdej minucie inwestorzy składają zlecenia kupna i sprzedaży. Składa się na nie cena i liczba akcji, którą chcą w tej cenie nabyć lub sprzedać.

Szczególnie ważny jest ten drugi element. Na polskiej giełdzie notowanych jest około 800 spółek, ale tylko ok. 200 z nich notuje średni obrót na poziomie 100 000 zł. Na wielu spółkach zleceń jest tak mało, że wystarczy kilkaset złotych, aby zmienić kurs akcji o kilka procent. Takie sytuacje są typowe dla niepłynnych spółek notowanych na rynku alternatywnym NewConnect. Inwestor patrzący wyłącznie na +20 proc. lub -15 proc. może wyciągnąć błędne wnioski. Warto o tym pamiętać.

Jak szukać ciekawych spółek?

Każda sesja giełdowa ma swoich bohaterów. Znalezienie ich ułatwiają algorytmy analizujące dane napływające z rynku. Na stronie głównej portalu StockWatch.pl prezentowane są gorące wzrosty i spadki, a także statystyki informujące o zachowaniu kursów odbiegającym od normy.

Skanery spółek uwzględniają szereg danych dotyczących kursu spółki oraz indeksu, do którego ona należy. Dodatkowo można tam znaleźć oznaczenia ESPI i NEWS. Klikając w nie można szybko sprawdzić aktualne komunikaty i artykuły, które mogą, ale nie muszą być przyczyną zmiany ceny.

Notowania akcji mogą się różnić

Analizując wykresy na różnych stronach można spotkać się z dwoma podejściami. Jednym z nich jest brak ingerencji w dane, a drugim korygowanie wykresów o zdarzenia techniczne, takie jak odcięcia dywidendy.

Dla przykładu, jeżeli spółka warta na giełdzie 10 zł wypłaci 5 zł dywidendy, na wykresie pojawi się tzw. luka spadkowa. Analiza takiego wykresu może prowadzić do wniosku, że inwestor posiadający akcje danej spółki stracił połowę zainwestowanej kwoty. W rzeczywistości otrzymał ją na konto w postaci dywidendy. Dla uproszczenia, pomijamy kwestię podatku.

Portale takie jak StockWatch.pl korygują wykres o takie techniczne zmiany ceny, co jest szczególnie istotne dla oceny długoterminowych inwestycji w spółki, które wypłacają regularnie dywidendy. Wykresy, notowania giełdowe i statystyki można znaleźć na stronie Notowania GPW