Grupa CCC podsumowała Q1 2022: dynamiczny, 32% wzrost przychodów i blisko 50% marża brutto (+ok. 6 p.p. rdr)

Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC

Grupa CCC w pierwszym kwartale 2022 r. (luty-kwiecień) wygenerowała 1,9 mld PLN przychodów, co oznacza blisko 32% wzrostu rdr. Ponad połowę tej kwoty (55%) stanowił e-commerce. Marża brutto Grupy wzrosła w pierwszym kwartale o ok. 6 p.p. rdr, osiągając  poziom blisko 50%. Jest to efekt konsekwentnej realizacji strategii biznesowej GO.25, zakładającej rozwój modelu omnichannel, oferty produktowej, logistyki oraz mocną i bliską relację z Klientem.

– Miniony kwartał to kumulacja wyzwań w zakresie siły zakupowej konsumentów: echa kolejnej fali pandemii, wojna w Ukrainie, niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne – a w szczególności mająca wpływ na portfele klientów wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe. Jako Grupa CCC pozostajemy pod ich nieuniknionym wpływem, ale dzięki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom, jesteśmy na nie dzisiaj dużo bardziej odporni. Ostatni kwartał pokazał, że nawet w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym potrafimy wypracowywać wzrosty i szybko reagować na zmieniające się otoczenie zewnętrznepowiedział Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC. – Oczywiście liczmy na uspokojenie sytuacji na rynku i większą stymulację popytu. Kwiecień był dużo mocniejszym pod tym względem miesiącem niż pierwsza połowa kwartału i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma.

W pierwszym kwartale 2022 roku przychody Grupy CCC wyniosły ok. 1,9 mld PLN, co stanowi wzrost o 32% rdr. Udział ze sprzedaży online stanowił 55%, osiągając tym samym poziom 1 mld PLN (+16% rdr). Grupa kontynuuje działania mające na celu dalsze zwiększanie udziału sprzedaży internetowej, zgodnie z założeniami strategii GO.25.

Segment CCC wygenerował w ubiegłym kwartale przychody w wysokości 790 mln PLN, co stanowi wzrost o przeszło 40% rdr. Sprzedaż w bieżącym roku jest o 3% wyższa w porównaniu z przychodami wypracowanymi przez ten szyld w analogicznym kwartale 2019 roku (tj. nieobarczonym pandemią), pomimo mniejszej o ponad 3% powierzchni handlowej.

– Od ponad dwóch lat sukcesywnie zmieniamy sklepy CCC – dopasowując ich powierzchnię i czyniąc je coraz bardziej cyfrowymi. Jest to nasza odpowiedź na zmieniające się oczekiwania Klientów. Widzimy, że ten model się sprawdza. Dziś sprzedaż z m2, w porównaniu z 2019 rokiem, jest wyższa już o ok. 30 PLN, tj. o 6% – dodaje Marcin Czyczerski.

Najmłodszy koncept Grupy, HalfPrice, w pierwszym kwartale 2022 r. wypracował przychody w wysokości 118 mln PLN. Obroty DeeZee w okresie omawianego kwartału kształtowały się na podobnym do zeszłorocznego poziomie i wyniosły 26 mln PLN.

Marża brutto Grupy wzrosła w ubiegłym kwartale o 5,9 p.p. rdr oraz 2,4 p.p. kdk, osiągając bardzo wysoki poziom 49,2%. Na wzrost marży Grupy w największym stopniu wpłynęła jej poprawa rdr o blisko o 10 p.p. w segmencie CCC. Zysk brutto na sprzedaży Grupy wyniósł blisko 928 mln PLN (+50% rdr). Dynamika kosztów w minionym okresie była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Należy przy tym zaznaczyć, że w ujęciu kdk odnotowano zmniejszenie poziomu kosztów SG&A o ok. 32 mln PLN, co przekłada się na spadek o ok. 3%.

Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych
Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych

– Równolegle do inwestycji w strategiczny rozwój, sukcesywnie odbudowujemy rentowność operacyjną po pandemii. Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, poprawiliśmy wynik operacyjny o 56 mln PLN rdr. W kolejnych kwartałach, będziemy dalej, konsekwentnie wypracowywać wzrosty – dodaje Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo-Księgowych w Grupie CCC.

Pierwszy kwartał 2022 r. Grupa CCC zakończyła marżą EBITDA na poziomie 5,8%, co stanowi wzrost o 3,4 p.p. rdr).

Grupa MODIVO

W ubiegłym kwartale Grupa MODIVO osiągnęła przychody na poziomie 916 mln PLN, a jej sprzedaż wzrosła o 19% rdr. W ostatnim kwartale szyld MODIVO, wygenerował obrót na poziomie 162  mln  PLN  (+69% rdr). W tym samym czasie eobuwie.pl zwiększyło sprzedaż o ok. 12% rdr, osiągając przychody w wysokości 753 mln PLN.

 

Grupa wypracowała marżę brutto na poziomie 43,5%, co stanowi wzrost o 0,4 p.p. rdr. Koszty SG&A rosły w tempie 35% rdr, a ich dynamika wynikała także z realizacji projektów rozwojowych – rozbudowy logistyki, systemów wspierających sprzedaż, a także działań związanych z wdrożeniem marketplace. W ujęciu kdk poziom kosztów spadł o ok. 9%.

 

– W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa MODIVO S.A. osiągnęła dwucyfrowy wzrost przychodów mimo niekorzystnego wpływu sytuacji geopolitycznej oraz wysokiej bazy związanej z lockdownami z roku 2021. Szyld MODIVO był najszybciej rosnącym w całej Grupie CCC.  Jednocześnie konsekwentnie realizujemy nasz program rozwoju oferty i technologii. Między innymi wkrótce uruchomimy marketplace oraz nową platformę reklamową dla naszych partnerów, co pozwoli na uzyskanie nowych, wysokomarżowych przychodów– powiedział Damian Zaplata, Prezes Zarządu Grupy MODIVO.

 

Grupa MODIVO wypracowała zysk EBITDA w wysokości 59 mln PLN, przy marży na poziomie 6,4%, co jest zgodne z założeniami strategii GO.25.

 

GO.25 – konsekwentna realizacja założeń strategii biznesowej

 

Pierwszy kwartał 2022 roku w Grupie CCC to dalsze, konsekwentne wdrażanie założeń strategii biznesowej GO.25, opublikowanej pod koniec ubiegłego roku. Najważniejsze z nich to:

 

  • Rozwój szyldów: HalfPrice zadebiutował na 7. rynku, tj. w Słowacji. W Polsce zostało otwartych 16 nowych sklepów. Eobuwie.pl rozpoczęło natomiast swoją działalność w Łotwie i Austrii.
  • Rozwój Omnichannel: CCC wprowadziło omnichannelową kartę podarunkową – dostępną we wszystkich kanałach sprzedaży. Natomiast w Warszawie otworzono niedawno zmodernizowany salon tego szyldu, w którym klienci znajdą pierwszą strefę online z kolekcją odzieży marki Sprandi.
  • Rozwój produktu: Grupa CCC rozpoczęła sezon wiosna-lato‘22 poszerzając różnorodną, modową ofertę o debiuty nowych marek własnych: SIMPLE, Americanos oraz Togoshi. Towarzyszą im ciekawe i angażujące kampanie marketingowe.

– Zgodnie z GO.25 w pierwszym kwartale 2022 utworzyliśmy nowy, ważny zespół „Data&AI Hub”, który wykorzystując zaawansowane rozwiązania analityczne takie jak Predictive analytics, Machine Learning oraz AI wspiera zarządzanie sprzedażą, produktem i operacjami. Wszystko po to, aby optymalizować operacje oraz trafniej diagnozować oczekiwania naszych Klientów – dodaje Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Grupie CCC.