Grupa CCC zamyka IV kwartał 2021: Wzrost przychodów we wszystkich szyldach i intensywny rozwój platformy omnichannel

Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC
Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC

Grupa CCC zakończyła IV kwartał roku obrotowego 2021 (listopad 2021 – styczeń 2022) wzrostem przychodów o 46% rdr. Jest to trzeci z rzędu okres rozliczeniowy, w którym sprzedaż Grupy wyniosła ponad 2 mld PLN. Całościowy udział e-commerce wzrósł do 56%, głównie za sprawą zwiększenia liczby kanałów online, cyfryzacji sieci stacjonarnej oraz rozwoju aplikacji mobilnych. Grupa odnotowała wzrosty we wszystkich szyldach. W minionym okresie ogłosiła ona także nową strategię biznesową GO.25: Everything Fashion. Omnichannel Platform, której jednym z głównych celów jest trzykrotny wzrost biznesu do 2025 roku.

W czwartym kwartale przychody Grupy CCC wyniosły 2,04 mld PLN, wzrastając o 46% rdr. Konsekwentnie rośnie także udział e-commerce, który osiągnął poziom 56% (+11 pp kdk). Grupa notuje pozytywne dynamiki we wszystkich szyldach: nowy koncept HalfPrice wygenerował 114 mln PLN przychodu (+39% kdk), a DeeZee rosło o 58% rdr, po raz pierwszy w historii przekraczając w skali roku granicę 100 mln PLN obrotu. Sprzedaż omnichannel CCC w przeliczeniu na m2 powierzchni handlowej poprawiła się o 4% w porównaniu do Q4 2019. Zgodnie z przyjętą strategią, sklepy sieci są coraz bardziej cyfrowe, stając się przedłużeniem sprzedaży internetowej.

W ostatnim kwartale 2021 roku marża brutto Grupy wzrosła o blisko 4,5 p.p. rdr. Najwyższy jej poziom i najlepszą dynamikę Grupa odnotowała w segmencie CCC, na co wpływ miało przede wszystkim aktywne zarządzanie ceną oraz konsekwentna optymalizacja polityki rabatowej. Dzięki temu segment CCC osiągnął w 2021 roku najwyższy poziom marży brutto w okresie ostatnich 4 lat, przekraczając 53%. To, co wyróżnia ten segment, to także konsekwentnie poprawiana struktura zapasów.

Koszty w Grupie CCC wzrosły o 41%, a ich poziom był nieznacznie niższy od dynamiki przychodów (+46%). Wyższa baza kosztowa jest rezultatem przede wszystkim inwestycji związanych z realizacją celów strategii GO.25: Everything Fashion. Omnichannel Platform.

W celu realizacji naszej nowej strategii rozwijamy kompetencje wewnątrz organizacji, wzmacniając zespoły odpowiadające za technologię, sprzedaż cyfrową, produkt i komunikację marketingową. Wdrożyliśmy także system zarządzania zamówieniami (OMS), który pozwolił na integrację zapasu sklepowego z e-commerce, przez co skokowo zwiększyła się dostępność oferty dla klientów. Nasze polskie sklepy stały się hubami logistycznymi – obecnie wysyłamy z nich ponad 50% krajowych zamówień online. Rozwijamy również sieć HalfPrice. W minionym kwartale otworzyliśmy 28 nowych sklepów oraz uruchomiliśmy kanał e-commerce. Sukcesywnie wzmacniamy również wizerunek i rozpoznawalność marek własnych CCC, ze szczególnym uwzględnieniem projektów skierowanych do pokolenia Z. Można tu przywołać chociażby współpracę marki Sprandi z młodą raperką Young Leosią, czy wprowadzenie do sprzedaży kapsuły Universe, zaprojektowanej w duchu athleisure – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.­­

Grupa CCC zamyka kwartał zyskiem EBITDA na poziomie 26 mln PLN oraz stratą operacyjną -113 mln PLN, odnotowując poprawę rdr o odpowiednio 64 mln PLN i 53 mln PLN.

Organizacja kontynuuje także swoje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. W minionym kwartale opracowana została m.in. roadmapa Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która zawiera 10 projektów dotyczących rozwoju cyrkularności. Grupa prowadzi wiele inicjatyw w tym obszarze. Między innymi, w ostatnim kwartale, znacząco zwiększono liczbę sklepów CCC wyposażonych w specjalne pojemniki na używane obuwie, pozwalające dać im “drugie życie”, zmniejszając tym samym koszty środowiskowe związane z produkcją obuwia.

W całym roku obrotowym 2021 przychody Grupy wyniosły 7,6 mld PLN, z czego ponad połowę – 51% – stanowiła sprzedaż online. Marża brutto rosła we wszystkich segmentach, przekładając się na jej poprawę na poziomie skonsolidowanym o przeszło 3 p.p. rdr. Pomimo istotnych ograniczeń w handlu stacjonarnym w pierwszym kwartale 2021, całoroczny wynik operacyjny został poprawiony rdr o ponad 500 mln PLN. EBITDA Grupy w 2021 osiągnęła poziom 508 mln PLN (rentowność 6,7%).

Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Modivo

W czwartym kwartale Grupa Modivo (eobuwie.pl oraz MODIVO), pomimo wymagającej bazy wynikającej z istotnych ograniczeń w handlu stacjonarnym w Q4’20, osiągnęła wysoki, 35% wzrost przychodów. Sprzedaż w segmencie MODIVO rosła o 123% rdr, trzeci kwartał z rzędu odnotowując przyspieszającą dynamiką sprzedaży (Q2’21 +95%, Q3’21 +109%). Co więcej, na perspektywicznych rynkach europejskich – w Niemczech oraz we Włoszech – przychody szyldu zwiększyły się niemal trzykrotnie. Udział łącznych przychodów MODIVO w sprzedaży Grupy Modivo wzrósł skokowo do 22%, aż o 9 p.p. rdr.

Dynamika kosztów Grupy Modivo (34%) jest determinowana przez rozwój strategiczny. W raportowanym okresie była ona zbliżona do tempa wzrostu przychodów (35%). Trwają prace nad marketplace’m MODIVO oraz uruchomieniem nowych aplikacji mobilnych eobuwie.pl i MODIVO. Grupa otworzyła również nowe centrum dystrybucyjne w Rumunii. Realizuje także 3. etap rozbudowy centrum logistycznego w Zielonej Górze. Równolegle rozwija biura lokalne na najbardziej perspektywicznych dla niej rynkach.

Jesteśmy w bardzo ważnym punkcie rozwoju Grupy Modivo. Właśnie zakończyliśmy proces zmiany nazwy na MODIVO S.A. Ma ona symbolizować rozwój nowych kategorii produktowych oraz nasze międzynarodowe aspiracje. To też kolejny krok w stronę debiutu giełdowego. Utrzymywanie przez kolejne kwartały wysokich dynamik sprzedaży utwierdza nas w przekonaniu, że dobrze rozpoznajemy potrzeby rynkowe, a nasze plany i związane z nimi inwestycje są właściwym kierunkiem działania. Zależy nam również na rozwoju obszaru ESG, dlatego jako pierwsi w branży e-commerce, we współpracy z InPost, wprowadzamy do obiegu opakowania wielokrotnego użytku. Dzięki temu zapotrzebowanie na “jednorazówki” zmniejszy się nawet dziesięciokrotnie – mówi Damian Zapłata, Prezes Zarządu MODIVO S.A.

W całym roku obrotowym Grupa Modivo odnotowała poprawę sprzedaży o 50% rdr (dynamika zbliżona do 2019 i 2020 roku) oraz osiągnęła EBITDA na poziomie 262 mln PLN – powyżej komunikowanego na początku 2021 roku założenia (230-250 mln PLN).

Grupa CCC w IV kwartale 2021 ogłosiła strategię biznesową GO.25: Everything Fashion. Omnichannel platform. Zakłada ona trzykrotny wzrost przychodów, co najmniej 12% rentowność EBITDA, 60% udziału kanału online w sprzedaży, wprowadzenie nowych kategorii produktowych, a także wzrost zadowolenia klientów, zaangażowania pracowników oraz rozwój organizacji w zgodzie z zasadami ESG.