Grupa SUNEX publikuje wyniki za I kw. 2024 r.

Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX SA
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.
  • Przychody Grupy SUNEX wyniosły 35,7 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 100,5 mln zł r/r
  • Strata netto w I kw. 2024 r. wyniosła 8,8 mln zł wobec 9,7 mln zł zysku netto r/r
  • Na wyniki wpłynęła m.in. słaba sytuacja makroekonomiczna w Niemczech oraz opóźnienia w przyznawaniu dotacji klientom na tamtejszym rynku
  • SUNEX w oczekiwaniu na poprawę sytuacji rynkowej realizuje akwizycje w Niemczech i Austrii

– Spodziewamy się ożywienia na najważniejszym dla nas rynku niemieckim w drugiej połowie roku w związku z późniejszym uruchomieniem programów dotacyjnych. Po zakończeniu I kw. 2024 r. otrzymujemy sygnały od kontrahentów o możliwości zamawiania przez nich dostaw. Obserwujemy wzrost, ale jego skala nie jest taka jak byśmy oczekiwali. Przygotowując się na bardziej dynamiczną poprawę koniunktury w kwietniu podpisaliśmy list intencyjny w sprawie zakupu austriackiej firmy instalacyjnej. W najbliższych miesiącach aportem do SUNEX będzie wniesiony Drolsbach, niemiecka firma z branży instalacji grzewczych. Nabycie obu podmiotów umożliwi skalowanie dotychczasowego sukcesu na rynkach niemieckojęzycznych. Finalizujemy też przejęcie nieruchomości w Raciborzu wraz z częścią pracowników od Mavex-Rekord. Na rynku polskim liczymy zaś na poprawę koniunktury w związku ze stopniowym uruchamianiem środków z Krajowego Planu Odbudowy – mówi Romuald Kalyciok, prezes SUNEX.

Przejmowana spółka w Austrii będzie uzupełniać działalność Krobath (austriackiej spółki zależnej SUNEX) i przyczyni się do większego zagospodarowania rynku austriackiego. Z kolei akwizycja niemieckiej Drolsbach wzmocni pozycję Grupy w Niemczech i pozwoli na osiągnięcie synergii z istniejącą tam spółką zależną SUNEX.

Sfinalizowanie negocjacji zakupu sąsiadującej z SUNEX nieruchomości od Mavex-Rekord pozwoli spółce rozbudować infrastrukturę produkcyjną (w przejętym zakładzie powstawałyby części elementów do zbiorników, w tym zbiorników kompozytowych) i przyczyni się do zmniejszenia kosztów operacyjnych poprzez rezygnację z wynajmowania jednej z hal od zewnętrznego podmiotu. Spółka rozmawia też o przejęciu części pracowników Mavex-Rekord.

Uruchomienie bardzo atrakcyjnych dotacji na wymianę systemów grzewczych w Austrii z początkiem 2024 r. zaowocowało rekordowymi zamówieniami na tym rynku – po niemieckim najważniejszym dla SUNEX. Na rynku niemieckim spółka obserwuje stabilizację w oczekiwaniu na wzrost rynku wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na ekologiczne rozwiązania grzewcze. W I kw. 2024 r. SUNEX zanotował 35,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 64,5 proc. mniej niż w tym samym okresie przed rokiem, który to kwartał w ubiegłym roku był rekordowy pod względem sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4,7 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 20,1 mln zł r/r. Strata operacyjna EBIT wyniosła 6,8 mln zł wobec 13,8 mln zł wyniku operacyjnego EBIT rok wcześniej. Strata netto wyniosła 8,8 mln zł wobec zysku netto 9,7 mln zł przed rokiem. Na wyniki negatywny wpływ miały m.in. spadek sprzedaży oraz cen, jak również opóźnienia i niejasności w programach dotacji na urządzenia grzewcze na rynku niemieckim oraz związane z listą ZUM na polskim rynku. Na rynku publicznym przesuwają się rozstrzygnięcia przetargów na urządzenia OZE.

(dane w tys. PLN) I kw. 2024 r. I kw. 2023 r. Zmiana
Przychody skonsolidowane 35 714 100 525 – 64,5%
Przychody jednostkowe 23 776 81 600 – 70,9%
Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży 4 688 20 092 – 76,7%
Wynik operacyjny (EBIT) (6 839) 13 794
Wynik netto (8 835) 9 676