Hines i Kajima wkraczają na polski rynek PRS

nieruchomości mieszkania

Hines, globalna firma działająca na rynku nieruchomości i Kajima, ogólnoeuropejska firma z branży aktywów nieruchomościowych, poinformowały o zawarciu porozumienia w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć deweloperskich w Polsce w sektorze mieszkań na wynajem (PRS).

Transakcja jest następstwem niedawnego otwarcia biura Kajima w Warszawie, zarządzanego przez Jana Trybulskiego, dyrektora generalnego na Polskę, który mówi: – Wspólne przedsięwzięcie to połączenie sił dwóch globalnych inwestorów i deweloperów w jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy. Polska ma doskonałe podstawy i prężnie rozwijający się sektor PRS. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy połączyć nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym kraju z osiągnięciami firmy Hines, aby zrealizować ambitną listę projektów.

Strony reprezentowali Krzysztof Cipiur i George Lewis z Knight Frank, doradzając w zakresie warunków kontraktu. Obydwa podmioty mają docelowo zawrzeć umowę joint-venture. Podpisanie kontraktu odbędzie się przy okazji podejmowania zobowiązań finansowych związanych z pierwszą wspólną inwestycją. Wśród przedsięwzięć budzących zainteresowanie partnerów znajdują się projekty w Warszawie oraz największych miastach Polski.

– Hines Polska ma doświadczenie zarówno w realizacji projektów mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż, jak i wynajem. Z dużym zainteresowaniem przyglądamy się rozwojowi sektora PRS. – komentuje Wojciech Rumian, prezes zarządu Hines Polska. Postępujący wzrost gospodarczy, urbanizacja oraz zmiany pokoleniowe będą długofalowo siłą napędową tego sektora. Celem jest dostarczenie wyróżniającego się produktu i całego wachlarza usług, które mają wpływ na pozytywne doświadczenia przyszłych najemców – dodaje Wojciech Rumian.

Hines i Kajima planują rozpoczęcie wspólnych projektów w drugiej połowie 2022 roku, a następnie powiększanie portfela. Ich strategia ma obejmować realizację projektów czysto deweloperskich oraz projekty typu value-add, a także przebudowę obiektów istniejących ze zmianą sposobu użytkowania. Połączony zespół będzie ponadto poszukiwał wspólnych rozwiązań w ramach zarządzania operacyjnego portfelem inwestycyjnym, korzystając ze swoich rozległych doświadczeń w Polsce i na rynkach zachodnich.